Dokumentation

Från Differentierad och inkluderande undervisning 2024 18-19 mars

Här får du tillgång till dokumentationen för konferensen. Klicka på pdf-ikonen för att ladda ner respektive presentation.

Dag 1


Helena Wallberg
(09.35-11.00)

Nya strukturer och förhållningssätt som stödjer
och utvecklar differentierad undervisning

Dokumentation
Fredrik Zimmerman
(11.20-12.20)

Det inkluderande klassrummet med tillgängligt
lärande

Dokumentation
Diana Storvik
(13.20-14.35)

Differentiera undervisningen i arbetet med
studiestrategier

Dokumentation
Jennie Wilson
(14.55-16.15)

Kooperativt lärande – inkluderande undervisning
där eleverna blir en viktig lärresurs både för
gruppen och den enskilde individen

Dokumentation

Dag 2


Annika Macklin
(08.15-09.35)

Differentierad undervisning och lektionsdesign
som gynnar alla elever

Dokumentation
Cajsa Jahn och Malin Reuterswärd
(10.55-11.10)

Bemötande och samtalsmetoder i klassrummet–
med större fokus på relationer, inkludering och
elevers resurser

Dokumentation
Frida Malmgren
(11.20-12.40)

Så blir den fysiska lärmiljön en möjliggörare till
inkluderande förhållningssätt och differentierade
arbetsmetoder

Dokumentation