OM KOMPETENTO

Vill du hålla dig uppdaterad inom ditt område?
Vill du ta del av de senaste rönen och arbetsmetoderna?
Vill du träffa andra med liknande utmaningar?
Behöver du få påfyllning och inspiration i din yrkesroll?

Kompetento erbjuder högaktuella konferenser och utbildningar där vetenskap och praktik möts. Att lära av andra framgångsexempel står i centrum. Varje konferens är skräddarsydd utifrån målgruppens specifika behov och ny kunskap förmedlas av de främsta ämnesexperterna och praktikfallen inom respektive område. Du kan alltid vara säker på att ämnet ligger i tiden och möter dina behov.

Vi har 15 års erfarenhet av uppskattade och välbesökta konferenser för både privat och offentlig sektor.

Välkommen till Kompetentos konferenser med fokus på:

  • Kollegialt lärande
  • Beprövad erfarenhet
  • Vetenskaplig grund
  • Högre måluppfyllelse
  • Kunskap och utveckling

Några röster om Kompetentos konferenser:

”Otroligt givande dagar! Mycket input som startar tankar!” Falköpings kommun

”Inspiration för viktig utveckling” Gävle kommun

”Positiv anda – framåtsyftande, rätt i tiden” Pajala kommun

”En bra blandning av forskning och praktik. Det har satt igång processer i mitt huvud” Östra Göinge kommun

”Har fått mycket användbara verktyg. Bra med forskning/metodik i blandning” Umeå kommun

”Bra upplägg med variation av föreläsare som belyser utifrån olika perspektiv och roller” Älmhults kommun

”Mycket kunniga föreläsare, intressanta ämnen och infallsvinklar, givande!” Danderyds kommun

”Otroligt hög nivå på allt från föreläsare till deras innehåll” Uppvidinge kommun

”Mycket spännande och intressant. Bra blandning av talare och ämnen” Värmdö kommun