Nedan hittar du information om de villkor som gäller i samband med deltagande i våra konferenser.

Bokningsbekräftelse

Efter anmälan får du en bekräftelse per mail samt faktura som ska vara betald innan konferensen konferensdatumet.

Betalningsvillkor

Alla priser anges exkl. moms. Betalningen sker mot faktura med 30 dagars betalningsvillkor. Hela anmälningsavgiften ska vara betald innan konferensdatumet. Betalning efter förfallodagen debiteras dröjemålsränta med 10 %.

Avbokningsvillkor

Din anmälan är bindande men kan alltid överlåtas till någon kollega. Vid skriftlig avbokning senast 4 veckor innan konferensen erhålls full avgift, vid avbokning fram till 2 veckor innan konferensen erhålls ett värdebevis på hela summan att använda som betalning på någon annan av Kompetentos konferenser, därefter utgår ingen ersättning vid avbokning.

Deltagande i livesändning av konferens

Deltagande i livesändning av konferens gäller för den person som anmält sig till konferensen och inloggningsuppgifterna är personliga. Samma avbokningsregler gäller som för deltagande av konferens på plats (30 dagar, därefter kan du överlåta din plats till en kollega).

Förbehåll

Kompetento reserverar sig för eventuella ändringar i programmet som t.ex ändring i av lokal eller byte av enstaka talare samt möjlighet att ställa in konferensen senast 14 dagar innan konferensdatumet. Vid inställt evenemang har deltagaren rätt att få ersättning för erlagd avgift eller ett värdebevis om motsvarande belopp.

Integritetspolicy och hantering av personuppgifter

För oss på Kompetento AB (556945-6915) är din personliga integritet viktig. Därför ser vi till att hålla vår behandling av personuppgifter uppdaterad i enlighet med den nya dataskyddsförordningen (GDPR). Som deltagare på våra konferenser eller mottagare av information om våra kommande konferenser är vår målsättning att du skall känna dig trygg och säker med att din personliga integritet behandlas korrekt och med god sed.

När behandlar vi dina personuppgifter?

Kompetento AB samlar in och behandlar personuppgifter om dig för kursadministration, vid uppföljning av våra konferenser eller för marknadsföring av våra tjänster. Den lagliga grunden för denna hantering är berättigat intresse eller fullföljande av avtal.

Vilka uppgifter behandlas och varför behandlar vi dina personuppgifter?

När du anmäler dig till Kompetentos konferenser eller seminarier via hemsidan, per telefon eller brev blir du kund hos oss och de uppgifter du lämnat (förnamn, efternamn, befattning, arbetsställe, kommun, e-postadress, telefonnummer samt faktureringsadress) sparas i vårt register. Syftet är att hantera dina bokningar och för administrativt arbete som hör därtill. Uppgifterna används för att kunna administrera anmälan, informera om konferensen, göra konferensutvärderingar och undersökningar inför kommande konferenser, samt informera dig om vårt konferensutbud som vi ser kan ha relevans för dig utifrån din yrkesbefattning och arbetsställe.

Vid nykundsbearbetning samlas och hanteras personuppgifter (förnamn, efternamn, befattning, e-postadress). När vi behandlar dina personuppgifter i marknadsföringssyfte gör vi det för att kunna skicka ut information om en skräddarsydd utbildning om vi har matchat med och har relevans för din yrkesbefattning. Detta görs för att erbjuda ny kunskap för ditt utbildningssyfte.

Vem delar vi dina personuppgifter med?

För oss på Kompetento AB är det viktigt att du skall veta att vi aldrig lämnar ut eller säljer information eller personuppgifter till en tredje part. Personuppgifterna som vi hanterar är endast för Kompetentos egna syfte.

I vissa fall överför vi personuppgifter till parter som erbjuder tjänster för post – och e-postutskick eller digitala utvärderingar. Vi säkrar alltid att dessa parter följer rådande lagstiftning enligt personuppgiftshantering.

Hur länge finns personuppgifter kvar?

Vi sparar dina personuppgifter så länge det är nödvändigt med hänsyn till ändamålen. Personuppgifterna raderas efter bestämd tid efter att affärsrelationen har upphört, genom att du som registrerad återkallar ditt samtycke eller våra marknadsföringsutskick med information om våra kommande utbildningar inte längre har relevans utifrån din yrkesbefattning och arbetsställe.

Vilka rättigheter har du?

Om du vet att du finns med i vårt register genom att du har varit deltagare på någon av våra konferenser eller mottagit marknadsföring om kommande konferenser har du rätt att få tillgång till dina uppgifter och vid önskemål få de ändrade eller raderade.

I alla våra utskick anges alltid adresskälla och det finns det möjlighet att avsluta all vidare marknadskommunikation från oss genom att använda avregistreringsfunktionen i det digitala utskicket eller genom att höra av dig till oss direkt. Om du önskar uppdatera, rätta, ta del av eller ta bort personuppgifter kontaktar du oss genom att skicka e-post till info@kompetento.se alternativt ringa oss på tel 072-2782892.

 

Kontakt

Kompetento AB
Telefon: 072-278 28 92
info@kompetento.se
Maria Sandels Gränd 1 | 112 69 Stockholm

Force Majeure

Kompetento ansvarar ej för skada och kostnader som beror av t.ex. myndighetsåtgärd, naturkatastrof, krig, strejk, blockad lockout eller annan liknande omständighet som står utanför vår kontroll. Vi är ej heller ansvariga för skada och kostnad i de fall då utbildning helt eller delvis måste ställas in p g a föreläsares akuta sjukdom och där lämplig ersättare ej kunnat engageras.