Matematiksvårigheter

16-17 september 2024

Citykonferensen Ingenjörshuset Stockholm
eller som livesänd webbkonferens

Föreläsare

Heidi Hellstrand
pedagogie doktor, postdoktoral
forskare och universitetslektor i
specialpedagogik, Åbo Akademi,
Finland

Ulla Öberg
lärare för grundskola och gymnasium,
speciallärare, författare och
lärarutbildare

Cecilia Segerby
speciallärare i matematik, lektor
i matematikdidaktik, Högskolan
Kristianstad

Paula Kern
lågstadielärare, Vallhamraskolan, Partille
kommun

Karin Weidmert-Sahlberg
MaNO lärare, speciallärare i
matematik samt skolledare,
Framgångsrikundervisning.se/Alvesta
kommun

Ola Gren
MaNO lärare, förstelärare i matematik,
Framgångsrikundervisning.se/Växjö
kommun

Ulrica Elisson
förstelärare i stödjande och tillgängliga
lärmiljöer, Ullvi skola, Leksands
kommun

Bert Jonsson
docent i psykologi, professor
och forskningsledare,
Beteendevetenskapliga Mätningar
vid Institutionen för Tillämpad
Utbildningsvetenskap, Umeå
Universitet

Senaste forskningen – kartläggning – effektiva insatser i matematikklassrummet

 • Matematikundervisning och lektionsdesign som specifikt
  gynnar elever med matematiksvårigheter i det heterogena
  klassrummet
 • Hur kartlägga elevers matematiska färdigheter och i ett tidigare
  skede identifiera inlärningssvårigheter i matematik – ta del av
  forskningsbaserade kartläggningsmaterial
 • Framgångsrika lärstrategier som stärker minnet och förhindrar
  matematikängslan – så får matematikundervisningen större
  effekt
 • Matematiska kunskapsluckor – praktiska metoder som stödjer
  elever att komma i kapp och överbygga matematiksvårigheter
 • Matematiksvårigheter och svag läsförståelse – språk – och
  kunskapsutvecklande arbetssätt som ökar begreppsförståelse
  och möjlighet till problemlösning
 • Matematisk utveckling och taluppfattning – så läggs grunden
  för att förhindra matematiksvårigheter högre upp i åldrarna
 • Strukturerad intensivundervisning och specifika insatser vid
  matematiksvårigheter – praktiska metoder för att stötta eleven
  tidigt

Separat bokningsbar fördjupningseftermiddag den 17 september

Möjligheter i matematikundervisningen för alla elever
– hur skapa lärmiljöer där lust och motivation till lärande
står i fokus?

Välkommen till en eftermiddag med fokus på undervisning där eleverna får
använda sig av olika förmågor som samarbete, problemlösning, begrepp,
kommunikation och resonemang för att öka förståelsen och motivationen till
matematiken.

Under ledning av: Ulrica Elisson, förstelärare i stödjande och tillgängliga
lärmiljöer, Ullvi skola, Leksands kommun.

Priser

Boka innan
14 juni 2024
Boka innan
23 augusti 2024
Ordinarie pris
Konferens5 995 kr6 995 kr6 995 kr
Fördjupningseftermiddag2 495 kr2 495 kr2 495 kr
Konferens + fördjupningseftermiddag6 990 kr7 990 kr9 490 kr
Webbsändning konferens, licens för 1 person4 995 kr5 995 kr5 995 kr
Webbsändning fördjupningseftermiddag, licens för 1 person1 995 kr1 995 kr1 995 kr
Webbsändning konferens + fördjupningseftermiddag, licens för 1 person5 990 kr6 990 kr7 990 kr

Plats

Så här tycker några av våra tidigare deltagare från våra konferenser:

”Jättefint hur delarna bildade en genomtänkt övergripande helhet. Välplanerad och organiserad konferens med tillfälle att träffa kollegor från hela landet. Roligt, lärorikt och inspirerande! Längtar till att utveckla arbetet på mina skolor!”

”Mycket proffsigt! Min fjärde konferens hos er och har aldrig varit besviken”

”Mycket bra att det varvades både teori, forskning och praktiska idéer och övningar i klassrummet”

”Bra och kunniga föreläsare som har god kunskap om vilka framgångsfaktorer som gynnar alla elevers lärande i skolan”

”Bra exempel, praktiskt nära, konkreta och djupa genomgångar. Spännande föreläsare

Klicka på bilden för att ladda ned det fullständiga programmet

klicka på bilden för att ladda ner

Programschema

Programdag 1, den 16 september 2024

08.30-09.00 Registrering
09.00-09.05 Välkommen till konferensen
09.05-10.20 Hur identifiering och ge tidiga stödinsatser
för elever i (risk för) inlärningssvårigheter i
matematik

 • Vad innebär inlärningssvårigheter i matematik? Vad
  säger aktuell forskning om allmänna och specifika
  inlärningssvårigheter i matematik?
 • Hur kan vi kartlägga elevers matematiska färdigheter
  och i ett tidigt skede identifiera inlärningssvårigheter i
  matematik?
 • Vilka forskningsbaserade kartläggningsmaterial
  i matematik finns tillgängliga för att identifiera
  inlärningssvårigheter i matematik?
 • Vilka stödinsatser är mest effektiva för att stödja elevers
  lärande i matematik?
 • Hur kan Response to intervention (RtI) fungera som ett
  forskningsbaserat arbetssätt för lärare?

Heidi Hellstrand är pedagogie doktor och arbetar
som postdoktoral forskare och universitetslektor i
specialpedagogik vid Åbo Akademi i Vasa, Finland. Hon
har flera års erfarenhet av arbete som speciallärare och
ämneslärare i matematik samt som lärarutbildare. I sin
forskning fokuserar hon på utvecklingen av grundläggande
matematiska färdigheter, kartläggning för identifiering av
elever i behov av stöd och effektiva stödåtgärder för elever
med inlärningssvårigheter i matematik.

10.20-10.40 Förmiddagspaus
10.40-11.40 Matematiksvårigheter och svag läsförståelse/
läs och skrivsvårigheter – så överbyggs
hinder genom att arbeta mer språk – och
kunskapsutvecklande

Exempel på praktiska tips och explicit stöd som gör
matematikundervisningen tillgänglig för elever med språklig
sårbarhet

 • Den senaste forskningen – hur hänger språklig sårbarhet
  ihop med matematiksvårigheter?
 • Hur svag språk- och läsförmåga skapar problem i
  matematikinlärningen?
 • Hur praktisk arbeta språk- och kunskapsutvecklande
  i matematiken för att öka begreppsförståelse och
  möjligheten till problemlösning?
 • Begreppsbearbetning – vilka ord och begrepp behöver
  eleven för att klara matematiken?
 • Utmaningar med multimodala texter – hur bör vi tänka
  för att underlätta för elevers matematiska förståelse?

Cecilia Segerby är speciallärare i matematik samt lektor
i matematikdidaktik vid Högskolan Kristianstad, där hon
undervisar och forskar inom specialpedagogik med ett
speciellt intresse för matematik och språk.

11.40-11.50 Bensträckare
11.50-12.50 Strukturerad och specifika insatser vid
matematiksvårigheter – hur kan de se ut i
praktiken som ger elever tidig stöttning?
Många elever på mellan- och högstadiet har brister i sin
taluppfattning. Tänk om det är så att vår undervisning
leder till matematik-svårigheter? Hur kan vi bygga en
god grund och slippa att ägna oss åt reparation högre upp
i åldrarna? Ta del av ett forskningsprojekt som helt har
ändrat matematikundervisning vad gäller grundläggande
taluppfattning. Resultaten från projektet visar på skillnaden
mellan den tidigare undervisningen och hur undervisningen har
utvecklats för att möta elevers behov samt hur man kan bygga
vidare i högre årskurser.

 • Vad är viktigt att tänka på i den grundläggande
  matematikundervisningen för att förebygga
  matematiksvårigheter?
 • Elever som är långsamma i sin inlärning – så kan de
  tränas och ges tid i sitt lärande?

Paula Kern, lågstadielärare, Vallhamraskolan, Partille kommun

12.50-13.50 Lunch

13.50-15.00 Så fungerar arbets- och långtidsminnet
vid inlärning – så får du större effekt av
undervisningen med lärstrategier som stärker
minnet och förhindrar matematikängslan
Lärande syftar till att omsätta information till varaktig
kunskap, en process som alltid är beroende av våra
minnessystem och minnesprocesser. Dessa kännetecknas av
både hög kapacitet och specifika begränsningar, vilka dessutom
skiljer sig åt mellan individer – så kallade individuella
förutsättningar. Denna variation spelar en central roll i
hur elever utvecklar färdigheter i ämnen som matematik
och läsning. Begränsningar som för matematik i tidiga
år kan leda till bristfälliga prestationer och utveckling av
matematikängslan.

Ta del av kunskap om våra kognitiva förutsättningar, på
vilket sätt de begränsar elever och potentiella konsekvenser
som exempelvis bristfälliga matematikprestationer och
utveckling av matematikängslan. Föreläsningen belyser
också hur lärstrategier med starkt stöd i forskningen kan
integreras i befintlig undervisning för att minska de negativa
konsekvenserna.

Bert Jonsson är docent i psykologi, professor och
forskningsledare för Beteendevetenskapliga Mätningar
vid Institutionen för Tillämpad Utbildningsvetenskap,
Umeå Universitet och ingår i två av Umeå Universitets
starka forskningsmiljöer: Umeå Centrum för Funktionell
Hjärnavbildning och Umeå Forskningscentrum för
Matematikdidaktik. Bert har under många år studerat
lärande och kognitiva förutsättningar för lärande, baserade
på kognitionsvetenskapliga och neurovetenskapliga
modeller. Han har även omsatt den kunskapen i praktisk
implementering lärstrategier för elever i grund- och
gymnasieskolan.

15.00 – 15.20 Eftermiddagspaus
15.20-16.45 Matematisk utveckling och taluppfattning
– så läggs grunden för att förhindra
matematiksvårigheter

 • Vad är viktigt att tänka på i den grundläggande
  matematikundervisningen för att förebygga
  matematiksvårigheter?
 • Säkra att elever får den matematiska grunden – strategier
  för att befästa kunkap i de lägre åldrarna för att
  lyckas i matematik högre upp: tallinjen, förståelse för
  likhetstecken, ekvationer
 • Vilka kännetecken ska du vara uppmärksam på när
  det gäller att hitta elever som har svårigheter med
  taluppfattning – vad är god taluppfattning?
 • Hur skapar du ett fortsatt intresse längre fram i skolan för
  tal och matematiska begrepp?
 • Hur mycket och för vilka elever måsta man konkretisera i
  matematiken?
 • Hur går du vidare med stödinsatser för de barn som tidigt
  visar svårigheter med t ex taluppfattning?

Ulla Öberg har lång erfarenhet av undervisning i hela
grundskolan. Hon har utbildat lärare för grundskola och
gymnasium samt speciallärare vid Malmö Universitet,
tidigare Malmö Högskola och hon har lång erfarenhet även
av lärarfortbildning. Ulla fick Mensapriset 2021 för sin första
bok Sluta räkna,börja SE!

16.45 Första konferensdagen avslutas

Konferensprogram dag 2, den 6 september 2024

 • Möjligheter med ”onsdagsmatte – från F till minst E!, ett
  arbetssätt som ger elever i matematiksvårigheter den extra
  träning de behöver

Karin Weidmert-Sahlberg, MaNO lärare, speciallärare i
matematik samt skolledare, och Ola Gren, MaNO lärare,
förstelärare i matematik. Karin och Ola har i många år
jobbat tillsammans på Norregårdskolan, som är en av Växjös
högstadieskolor samt driver tillsammans skolutveckling med
fokus på matematik.

09.30-09.50 Förmiddagspaus
09.50-10.50
Prata matematik – hur kan matematikundervisningen stärkas för alla elever med mer
muntlig undervisning

 • Hur ska du praktiskt lägga upp och vad innebär det att
  planera och bedriva en undervisning som inbegriper mer
  kommunikation i klassrummet?
 • Hur använder du kommunikation i matematikundervisningen som säkerställer att eleverna hänger med i
  delmomenten?
 • Hur ställa mer öppna frågor som ger eleverna möjlighet att
  jobba på sin nivå?
 • Hur organiserar du matematikundervisningen på bästa sätt
  där variation och kommunikation på rätt abstraktionsnivå
  skapar förutsättningar för eleven att utveckla matematisk
  förståelse, begreppsutveckling och matematiska strategier?

Ulla Öberg har lång erfarenhet av undervisning i hela
grundskolan. Hon har utbildat lärare för grundskola och
gymnasium samt speciallärare vid Malmö Universitet,
tidigare Malmö Högskola och hon har lång erfarenhet även av
lärarfortbildning. Ulla fick Mensapriset 2021 för sin första bok
Sluta räkna,börja SE!

10.50-11.00 Bensträckare

11.00-12.30 Strukturerad intensivundervisning och specifika
insatser vid matematiksvårigheter– hur kan de se
ut i praktiken som stöttar eleven tidigt

 • Hur bör specialpedagogens resurser användas kring elever i
  matematiksvårigheter för bästa effekt?
 • Elever som är långsamma i sin inlärning – så kan de tränas
  och ges tid i sitt lärande?
 • Vilka effektivitetsvinster har man sett för elever som fått
  intensivundervisning – vad säger forskningen?
 • Vad innebär intensivundervisning i praktiken och vilka
  framgångsrika metoder finns för olika åldrar?
 • Metoder och arbetssätt för att effektivt träna missade
  baskunskaper i tidigare åldrar – vilka möjligheter finns till
  färdighetsträning och minnesträning för räknesätten och
  taluppfattning
 • Hur ser processen ut – hur lägger du upp en effektiv
  struktur kring intensivundervisning?
 • Vad ställer det för krav på både elev, föräldrar och lärare för
  att lyckas och uppnå goda studieresultat?
 • Hur utvärdera insatserna och hur går du vidare med
  matematikundervisningen efter insatserna?Föreläsare presenteras senare, för uppdatering besök
  www.kompetento.se

  12.30 Konferensen avslutas
  12.30-13.30 Lunch för deltagare i den separat
  bokningsbara fördjupningseftermiddagen
  13.30-16.00 Separat bokningsbar
  fördjupningseftermiddag ”Möjligheter i
  matematikundervisningen för alla elever – hur skapa
  lärmiljöer där lust och motivation till lärande står i
  fokus?”

Separat bokningsbar fördjupningseftermiddag den 6 september, kl. 13.30-16.00

Kollegialt lärande kring språk – och kunskapsutvecklande
undervisning i alla ämnen – strategier och praktiska verktyg
för SKUA

Många lärare anser sig arbeta språk – och kunskapsutvecklande, men verkligheten i klassrummen visar inte alltid
det. I fördjupningseftermiddagen tar vi upp sätt hur du kan göra lärarna medvetna om vikten av att arbeta språk
– och kunskapsutvecklande och om hur man kan göra det. Välkommen till en eftermiddag där praktiska verktyg
ges alla lärare – vi utgår från läroplanen i olika ämnen och ser över det som är språkligt där och vad alla lärare ska
arbeta med. Eftermiddagen är en möjlighet att ta del av en massa övningar och exempel som sedan kan användas i
det kollegiala lärandet för att stärka elevers språkliga förmåga.

Ur innehållet:

 • Hur göra lärarna medvetna om vikten att arbeta språkutvecklande?
 • Vilka språkliga krav det finns i olika ämnen och hur arbeta med dem?
 • Hur arbeta med skol- och ämnesspråket i olika läromedelstexter?
 • Vilka organisatoriska förutsättningar krävs för att nå långsiktigt resultat i arbetet?

Vi bryter för eftermiddagskaffe ca 14.45

Under ledning av:
Tiia Ojala som är legitimerad lärare i svenska som andraspråk och tyska. Hon har en gedigen kompetens om
andraspråksinlärning, nyanlända och om språkutvecklande undervisning. Tiia arbetar som egenföretagare och
haft närmare 400 uppdrag som föreläsare och lärarfortbildare sedan 2015. Hon har även skapat cirka 30 läromedel
och två iOs-applikationer i Faworiter-serien, samt utvecklat en digital utbildningsplattform Tjangs. Några av
hennes läromedelsserier är Förstå språket, Jalla – raka vägen! samt Språkkraft – svenska för nyanlända. 2014
tilldelades hon Årets debutantpris för unga läromedelsförfattare.