Rektors och EHT avgörande roll för elevhälsa åhörare