Marina Föreläsning kongress Stockholm 20201130 skickat som åhörarkopior