Kompetento NY Framgångsfaktorer och organisatoriska utmaningar