Underlag Per Håkansson Kompetento 2021-03-23 officiell