Systematiskt kvalitetsarbete som ser varje barn ur ett specialpedagogiskt perspektiv