Ordförrådsutveckling och begreppsbildning Boel De Geer (Konflikt med Unicode-kodning)