Lektionsstruktur och bildstöd i samband med språkstörning- vad innebär det i praktiken att skapa ett språkligt tillgängligt klassrum för alla elever_