Projektbeskrivning

Språkstörning och språkutveckling

14-15 september 2020

Citykonferensen Ingenjörshuset, Stockholm

Inkluderande lärmiljöer som främjar alla elevers språkliga lärande

  • Den senaste forskningen kring språkstörning, språksvårigheter och elever i språklig sårbarhet – praktiskt tillämpbar vetenskap som stödjer ett språkfrämjande arbetssätt
  • Språkligt och kommunikativt anpassade lärmiljöer som ger stöd hela vägen i klassrummet och förebygger språklig sårbarhet
  • Flerspråkiga elever och språkstörning – vilka specifika stödinsatser och pedagogiska verktyg kräver dessa elever?
  • Framgångsrikt kollegialt lärande och handledning som ger tydlig effekt och gynnar alla elever oavsett språklig nivå
  • Bildstöd i samband med språkstörning – vad innebär det i praktiken att skapa ett språkligt tillgängligt klassrum för alla elever?
  • Pedagogiska undervisningsmetoder som ger språkligt stöd i klassrummet i alla ämnen och möjliggör lärande trots språkstörning
  • Sociala samspelet och språkstörningar – tydligare strukturer som stärker elevers kommunikativa förmåga och möjlighet till inkludering under hela skoldagen

Separat bokningsbar fördjupningseftermiddag den 15 september

Systematisk professionsutveckling och handledning – strategier för utveckling, lärande och förändring

Systematiska och disciplinerade samtal om pedagogiska frågor är vägen framåt om man vill utveckla arbetet kring elever med språkstörning och språklig sårbarhet. Eftermiddagen ger en demonstration av metoder som är utvecklade för att stärka kollegiets gemensamma lärande och höja kompetensnivån där individens inneboende potential och unika resurser tas tillvara.

Under ledning av: John Steinberg, fil.dr. i pedagogik och fd. universitetslektor och rektor samt författare till ett 50-tal böcker om skolan, lärande och ledarskap. John är känd för sitt inspirerande, praktiska och variationsrika sätt att föreläsa och förmedla praktiska verktyg samt inspirera.

Datum och pris

Konferens och fördjupning den 14-15 september 2020

Konferens: 6995 kr
Före 26 juni: 5995 kr

Fördjupning: 2495 kr

Konferens + fördjupning: 9490 kr
Före 23 augusti: 7990 kr
Före 26 juni: 6990 kr

Konferensanläggning

Stockholm, Citykonferensen Ingenjörshuset

Malmskillnadsgatan 46 111 84 Stockholm

Talare och praktikfall

Lisen Kjellmer
Leg. logoped, Ph.D., Alingsås kommun

Hanna Helttunen
Leg. logoped, Hällsboskolan Kungsholmen, Specialpedagogiska skolmyndigheten

Boel Forsell
Leg. logoped, Värner Rydénskolan, Malmö stad

Sara Lindbäck
Speciallärare grav språkstörning, Sollentuna kommun

Ebba Almsenius
Leg. logoped, Utvecklings- och stödenheten, Härryda kommun

Linda Lindkvist
Förstelärare, lärcoach och pedagogisk metodutvecklare, Sigtuna kommun/ VisualiSERa LÄRANDET

Broschyr

Ladda ner fullständigt program här

Anmälan