Illustrationer fr inledningsföreläsningen om hjärnan - Kompetentos konferens 12 sep