Hanna Framgångsfaktorer och organisatoriska utmaningar (2)