Handledning och närvarofrämjande arbete Terese Österholm