Fördjupning Semira Erik ÅHÖRARKOPIOR - ELEVHÄLSA I PRAKTIKEN - KONKRETA EXEMPEL