Föreläsning David Edfelt, psykologdavid.se, 220517