Flerspråkighet och språkstörning egen reflektion 2022