En skola i tiden – organisation och anpassningar i undervisningen utifrån möjligheterna med AI i lärandets tjänst - Prof. Peter Parnes 231024