220203 -Språket en förutsättning för socialt samspel