Samtal lärande och psykisk hälsa. Petter Iwarsson 210528