Sammanfattning Astrid Frylmark hos Kompetento 2 juni 2022