NYTT TILLFÄLLE! Tillgängliga lärmiljöer och anpassad undervissning2019-06-12T01:04:27+02:00

Project Description

Tillgängliga lärmiljöer och anpassad undervisning

– metoder för inkludering och högre måluppfyllelse

8-9 oktober 2019

Citykonferensen Ingenjörshuset i Stockholm

Metoder för inkludering och högre måluppfyllelse

  • Framgångsrika strategier som får en hel skola att tänka och arbeta utifrån ett inkluderande förhållningssätt
  • Hur hitta motivationen och drivkraften till lärandet hos alla elever i det heterogena klassrummet – nya grepp utifrån den senaste motivationsforskningen
  • Så blir den fysiska lärmiljön en möjliggörare till inkluderande förhållningssätt och differentierad undervisning
  • Kollaborativa arbetssätt som ger effektivare undervisning för alla elever – varierad och interaktiv lärmiljö som stärker elevens förmåga till förståelse
  • Öka skolnärvaron och förebygg problematisk skolfrånvaro – anpassningar som utgår ifrån elevens behov och möjliggör en skolgång
  • Hur identifiera svårigheterna i undervisningen och vad det är som hjälper och stöttar elever i det inkluderande klassrummet?
  • Pedagogiskt ledarskap och relationell kompetens som stärker lärandet och når varje elev
  • Hur utveckla proaktiva strategier för relationsskapande arbete, tydliga strukturer och rutiner för inkluderande och tillgängliga
    lärmiljöer

Separat bokningsbar fördjupningseftermiddag den 9 oktober 2019:

Konstruktivt ledarskap i klassrummet och på skolan – för en skola som är tillgänglig och anpassad för alla elever – Under eftermiddagen får du metoder som utvecklar ditt ledarskap och skapandet av rutiner, regler och förhållningssätt för att utveckla en inkluderande lärande miljö där fler elever har möjlighet till ökad måluppfyllelse.

Eftermiddagen leds av Stefan Hertz, utbildad lärare i SO-ämnena. Stefan är en efterfrågad föreläsare och författare till bl a boken ”Konstruktivt ledarskap i klassrummet och på skolan”.

Datum

Konferens 8-9 oktober 2019

Pris

Konferens: 6995 kr
Före 21 september: 5995 kr
Fördjupning: 2495 kr
Konferens och fördjupning: 9490 kr
Före 21 september: 6990 kr

Konferensanläggning

Citykonferensen Ingenjörshuset

Malmskillnadsgatan 46, Stockholm

Talare och praktikfall

Martin Karlberg
Universitetslektor vid institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier, Uppsala universitet

Sirkka Persson
Rektor, Kringlaskolan, Södertälje

Anna Hultgren
Pedagogisk utvecklare, Örebro universitet

Petter Marklund
Utbildare inom pedagogik och socialt behandlingsarbete, Akademi Magelungen

Pernilla Pettersson
Förstelärare i matematik, Karolinska gymnasiet, Örebro kommun

Jenny Esbjörnsdotter-Karlsson
Förstelärare, Rosengårdsskolan, Malmö

Sofie Nilsson
Förstelärare, Rosengårdsskolan, Malmö

Stefan Hertz
Lärare i So-ämnena, föreläsare och utbildare

Malin Gren Landell
Leg. psykolog, psykoterapeut och med. dr., Norrköpings kommun

Malin Valsö
Leg psykolog, Elevhälsokonsulterna

Peter Gärdenfors
Senior professor, Kongitionsvetenskap, Lunds universitet

Joanna Lundin
Npf-pedagog, lärare och fortbildare, Solkraft

Broschyr

Ladda ner fullständigt program här

Anmälan