Projektbeskrivning

Systematiskt utvecklingsarbete i skolan

17-18 september 2020

Westmanska palatset, Stockholm

Synliggöra, analysera och utveckla undervisning och lärande

  • Strategier och processer som implementerar och ger stöd för nya arbetssätt som stärker elevers lärande
  • Hur görs kunskapsutveckling synlig genom lärandemål som är begripliga och bedömningsbara?
  • Praktiska strukturer, rutiner och årshjul som skapar en övergripande helhet och gör kvalitetsarbetet integrerat i varje medarbetares vardag
  • Hur analysera och säkerställa att tid läggs på rätt saker i klassrummet och fokus hålls på det som gör skillnad för elevens lärande?
  • Hur organisera för naturliga flöden, regelbundenhet och effektiva arbetssätt som ger ordning och reda i systematisk skolutveckling?
  • Hur skapa en kultur, meningsfullhet och engagemang som accelererar utvecklingsarbetet?
  • Tydligare analyser som bättre samspelar med lärarnas förbättringsarbete i undervisningen – så återknyts analysarbetet till det systematiska kvalitetsarbetet

Speciellt inbjuden: Jenni Donohoo, fil.dr i pedagogik och författare

Kollektiv lärareffektivitet – framgångsstrategier för att leda kollegial utveckling och kollegiala lärprocesser

Separat bokningsbar temaeftermiddag den 18 september

Så kan lärare bli skickliga ledare i klassrummet – metoder för att analysera, utveckla och stärka lärarskapet i klassrummet

Under eftermiddagen är fokus på det som i forskningen alltmer entydigt visar är det allra viktigaste för elevens utveckling och skolans resultat: Lärarnas ledarskap i klassrummet. Du får ta del av modeller, verktyg och tips för ledarskapet i klassrummet och som direkt kan prövas i praktiken. Under ledning av: Urban Hansson, lärarcoach och utbildare, Skolkompaniet

Datum och pris

Konferens och temaeftermiddag den 17-18 september 2020

Konferens: 6995 kr
Före 30 juni: 5995 kr

Temaeftermiddag: 2495 kr

Konferens + temaeftermiddag: 9490 kr
Före 30 juni: 6990 kr
Före 4 september: 7990 kr

Konferensanläggning

Westmanska palatset, Stockholm

Holländargatan 17, 111 60 Stockholm

Talare och praktikfall

Maija Möller
Skolledare, Fredrikshovs Slotts Skola

Sara Allard
Pedagog och utvecklingsledare, Linköpings kommun

Anna Karlefjärd
Fil.lic och utbildningsledare, Karlstads universitet

Jenni Donohoo
författare och lärare, Ontario, Kanada

Ann Gullberg
Skolledare, Malmö Stad

Martin Rosberg
Organisations- och ledarskapsforskare och leder det nationella FoU-centret för regeringsuppdraget “Samverkan för bästa skola, Stockholms universitet

Urban Hansson
lärarcoach och utbildare, Skolkompaniet.

Broschyr

Ladda ner fullständigt program här

Anmälan