Projektbeskrivning

Stärk elevers psykiska hälsa och lärande

18-19 mars 2020 – Citykonferensen Ingenjörshuset, Stockholm

Samverkan, förebyggande och hälsofrämjande insatser

  • Skolan som en hälsofrämjande arena – insatser inom skolans uppdrag som har vetenskaplig förankring och visar på tydliga effekter på elevers psykiska hälsa
  • Stödjande relationer och effektfulla samtal som berör psykiskt mående och ger elever verktyg att hantera livet och tackla motgångar – praktiska modeller för klassrumsarbete och samtal i grupp
  • Systematiskt utvecklingsarbete för en tillgänglig och anpassad skola – nå längre med insatser som har större fokus på gruppnivå än individ
  • Förebyggande samverkan mellan skola, föräldrar, socialtjänst, polis, BUP – strategier med mål att nå bättre psykisk hälsa och högre kunskapsresultat
  • Praktiska metoder där elevhälsans arbete och det pedagogiska arbetet stärker varandra i det hälsofrämjande och förebyggande arbetet
  • Strategier som verkar närvarofrämjande och bidrar till tidigare upptäckt av varningssignaler för problematisk skolfrånvaro
  • Integrerat och evidensbaserat arbete i klassrummet där förebyggande, stärkande och hälsofrämjande arbete kring  elevers psykiska hälsa tar plats i undervisningen

Separat bokningsbar temaeftermiddag den 19 mars

Den digitala omvärlden och sociala medier – strategier för att hantera det som sker utanför skolan men som påverkar elevernas psykiska hälsa och skolvardag

Under eftermiddagen får du bl.a. ta del av ungas egen syn på nätet vad gäller integritet och sociala medier, innebörden för ungas psykiska hälsa att alltid vara uppkopplad, utsattheten och brottsligheten som finns på nätet samt hur vi kan stötta elever i att motarbeta mobbning och kränkningar i den digitala miljön.

Välkommen till en träffsäker eftermiddag som ger dig verktygen att stödja och möta elever i den digitala välden.

Under ledning av: Maria Dufva, arbetade som kriminolog och medlare vid brott under 13 års tid i samarbete mellan polis och socialtjänst: Stödcentrum unga brottsutsatta. Idag föreläser hon på heltid och har skrivit böckerna Mitt barn på nätet (2017), Värsta bästa nätet (2018) och i augusti 2020 kommer hennes nästa bok Värsta bästa hälsan – hur skärmar påverkar barns och ungas hälsa. Maria pratar om barns hela liv med en skärm i handen. Nyckelorden som präglar hennes arbete är: BROTT, HÄLSA OCH RELATIONER.

Datum och pris

Konferens och temaeftermiddag den 18-19 mars 2020

Konferens: 6995 kr
Före 31 januari: 5995 kr (1000 kr i rabatt)

Temaeftermiddag: 2495 kr

Konferens + temaeftermiddag: 9490 kr
Före 28 februari: 7990 kr (1 500 kr i rabatt)
Före 31 januari: 6990 kr (2 500 kr i rabatt)

Konferensanläggning

Citykonferensen Ingenjörshuset

Malmskillnadsgatan 46, 111 84 Stockholm

Talare och praktikfall

Kristina Bähr
Specialist i barn- och ungdomsmedicin, chefshandledare och skolöverläkare. AcadeMedias gymnasiesegment

Lou Rehnlund
Regional samordnare. Hjärnkoll

Hilda Johnsson
Kurator och social koordinator. Linköpings kommun

Bibbi Larsliden
Specialpedagog och universitetsadjunkt i pedagogik. Örebro universitet

Sirkka Persson
Rektor. Kringlaskolan, Södertälje

Ellen Claesdotter Pettersson
Leg. psykolog och specialist i arbets- och organisationspsykologi. Landskrona stad

Lina Partti
Leg. lärare och förstelärare i Trygghet & Studiero samt PAX i skolan instruktör. Kästaskolan, Huddinge kommun

Ia Sundberg Lax
Socialpedagog och utbildad inom kognitiv beteendeterapi. Magelungen Utveckling

Martin Forster
Leg. psykolog och doktor i psykologi. Karolinska institutet

Maria Dufva
Kriminolog och medlare vid brott i samarbete mellan polis och socialtjänst: Stödcentrum unga brottsutsatta. Idag är hon föreläsare och författare.

Broschyr

Ladda ner fullständigt program här

Anmälan