Språkstörning och språklig sårbarhet2019-09-10T21:25:49+02:00

Project Description

Språkstörning och språklig sårbarhet

10-11 september 2019 – Citykonferensen Ingenjörshuset, Stockholm

Anpassade lärmiljöer och inkluderande arbetsmetoder för alla elevers språkliga lärande

  • Generella lösningar och stöd som hjälper alla elevers språkutveckling men i synnerhet elever med språkstörning – visuellt stöd och konkreta anpassningar i klassrummet
  • Språkstörning hos flerspråkiga elever – strategier där den språkliga utvecklingen kan bedömas på båda språken för rätt stödinsatser
  • Säkra konkret och strukturerad undervisning utifrån elevens förutsättningar, kunskapskraven och de krav som ställs i klassrummet
  • Framgångsrika arbetsmetoder som stärker begreppsbildningen och ökar ordförrådet – senaste forskningen om klassrumsnära arbete vid språkstörning
  • Språkstödjande insatser i alla ämnen som möjliggör ökat lärande trots språkstörning – forskning och praktiskt tillämpbar vetenskap för ett inkluderande och språkutvecklande arbetssätt

Missa inte!

Separat bokningsbar fördjupningseftermiddag den 11 september

“Systematisk professionsutveckling och handledning – strategier för utveckling, lärande och förändring”   senaste forskningen och implementering i verksamheten.

Under ledning av John Steinberg, fil dr i pedagogik, författare och utbildare, får du en demonstration av metoder som är utvecklade för att stärka kollegiets gemensamma lärande och höja kompetensnivån där individens inneboende potential och unika resurser tas tillvara.

Datum och pris

Konferens och fördjupning den 10-11 september 2019

Konferens: 6995 kr
Före 30 augusti : 5995 kr

Fördjupning: 2495 kr

Konferens + fördjupning: 9490 kr
Före 30 augusti: 7990 kr
Före 29 maj: 6990 kr

Konferensanläggning

Stockholm, Citykonferensen Ingenjörshuset

Malmskillnadsgatan 46 111 84 Stockholm

Talare och praktikfall

Anna Eva Hallin
Leg. logoped, Karolinska Institutet/Röstkonsultens logopedmottagningar

Ulrika Aspeflo
Leg. logoped, specialpedagog, författare, föreläsare och handledare/konsult

Julia Wallmann
Leg. logoped, Akademiska sjukhuset i Uppsala

Julia Andersson
Skollogoped med vidareutbildning inom specialpedagogik, Umeå kommun

Helena Wallberg Gymnasielärare och specialpedagog, Specialpedagogen; Mod & Metod

Britt Johansson
Lärare, Knutbyskolan i Rinkeby

Anna-Karin Hedlund
Förstelärare i svenska och engelska, Riksgymnasiet för döva och hörselskadade i Örebro

John Steinberg
Fil dr i pedagogik, författare och utbildare

Broschyr

Språkstörning och språklig sårbarhetLadda ner fullständigt program här

Anmälan