NYTT TILLFÄLLE! Elevhälsa 20192019-05-16T22:28:24+02:00

Project Description

Elevhälsa 2019

– främjande och förebyggande elevhälsoarbete integrerad i hela skolans verksamhet

20-21 maj 2019

OBS NY LOKAL! Clarion Hotel, Ringvägen 98, Stockholm

Främjande och förebyggande elevhälsoarbete integrerad i hela skolans verksamhet

  • Elevhälsa hela vägen in i klassrummet – insatser som verkar förebyggande, kunskapsutvecklande och hälsofrämjande
  • Utveckla möjliggörande processer och strukturer i det vardagsnära elevhälsoarbetet – konkreta metoder för att vända det åtgärdande arbetet till förebyggande insatser
  • Hur strategiskt och organisatoriskt stötta praktiskt i klassrummet och i lärandet utifrån det hälsofrämjande och förebyggande uppdraget – processer, stöd och struktur
  • Praktisk samverkan som tar elevhälsan från att vara en enskild funktion till att bli en tydligare del av skolans arbete
  • Utveckla elevhälsomöten med fokus på elevhälsans uppdrag och skolans lärandeuppdrag – ledning och styrning för ett mer hållbart, kostnadseffektivt och långsiktigt elevhälsoarbete
  • Så blir elevhälsoarbetet integrerat i det systematiska utvecklingsarbetet och en central funktion i kvalitetsarbetet

Separat bokningsbar fördjupningseftermiddag den 21 maj 2019:

Hur arbetar vi tillsammans och systematiskt med organisations- och processkvaliteten så att fler elever mår bra och når sina och utbildningens mål? Under eftermiddagen blir du utmanad och får nya perspektiv på HUR vi tillsammans och systematiskt kan arbeta hälsofrämjande och förebyggande så att fler elever mår bra och når goda resultat.

Eftermiddagen leds av Lars Gustafsson, föreläsare, utbildare och inspiratör.  Lars har erhållit flera olika kvalitetsutmärkelser och ledarskapspriser som chef inom skolområdet.

Datum

Konferens 20-21 maj 2019

Pris

Konferens: 6995 kr
Före 18 april: 5995 kr
Fördjupning: 2495 kr
Konferens och fördjupning: 9490 kr
Före 18 april: 7990 kr
Före 30 mars: 6990 kr

Konferensanläggning

Clarion Hotel, Ringvägen 98, Stockholm

Talare och praktikfall

Kenth Hedevåg
Specialpedagog, pedagogisk handledare, utbildare och föreläsare

Torkel Klingberg
Professor i kognitiv neurovetenskap, Karolinska Institutet

Erik Hall
Bitr. rektor med ansvar för elevhälsan, Visättraskolan, Huddinge kommun

Tikki Stanic
Trygghetsansvarig och kurator, Visättraskolan, Huddinge kommun

Emma Rosengren
Föreläsare och rektor vid Foucaultgymnasiet, Södertälje kommun

Ingrid Hylander
Leg. psykolog, docent i pedagogik, Karolinska Institutet

Malin Öhman
Leg. psykolog och specialist i pedagogisk psykologi, Motala kommun

Pia Skott
Lektor i pedagogik med inriktning på skolledarskap, Stockholm universitet

Lars Gustavsson
Föreläsare, utbildare och inspiratör

Maria Kempe Olsson
Rektor, Kastellegårdsskolan, Kungälvs kommun

Anna Bengtsson
Specialpedagog, Spekerödskolan, Stenungsunds kommun

Broschyr

Elevhälsa 2019Ladda ner fullständigt program här

Anmälan