Språkstörning och
språkutvecklande arbetssätt

8-9 februari 2024

Citykonferensen Ingenjörshuset Stockholm
eller som livesänd webbkonferens

Föreläsare

Tobias Forsell
specialpedagog och fil. doktor i pedagogiskt arbete, SPSM

Annelie Karlsson
specialpedagog, lärare och rektor, Funkkonsulten

Sirkka Persson
fd. rektor, verksamhetsutvecklare, coach, EduCo

Linda Hallberg
enhetschef för specialpedagogiska insatserna, centrala barn- och elevhälsan, Sundbybergs stad

Hanna Rondahl
lärare och samordnande specialpedagog, Academedia

Anna Klockare
lärare och skolutvecklare, Skolbyrån

Mia Vestman
lärare och skolutvecklare, Skolbyrån

Terése Österholm
leg. psykolog, Österholms Psykologkonsult

Ebba Almsenius
skollogoped, Härryda kommun

Nadja Yllner
författare och frilansjournalist

Inkluderande lärmiljöer som främjar alla elevers språkliga lärande

  • Den senaste forskningen kring språk och språkstörningar i ett livsperspektiv – praktiskt tillämpbar vetenskap som stödjer ett språkutvecklande arbetssätt
  • Ordförrådsutveckling och begreppsbildning – konkreta metoder som utvecklar, stimulerar och höjer elevers språkliga medvetenhet
  • Språkligt och kommunikativt anpassade lärmiljöer – stödstrukturer och tydliga lektionsplaneringar som skapar pedagogisk delaktighet oavsett språkliga svårigheter
  • Äldre elever och språkstörning – språkinriktade undervisningsmetoder som främjar språkligt lärande i alla ämnen
  • Sociala samspelet, relationer och språkstörningar – hur skapar skolan förutsättningar för elever att ingå i det sociala samspelet?
  • Språket, hjärnan och kognitiva funktioner – vad behöver vi göra mer av för att ge alla elever med språkstörning bättre förutsättningar i lärandet?

Separat bokningsbar fördjupningseftermiddag den 9 februari

Språkstörning hos flerspråkiga barn

Under fördjupningen tar du del av hur den språkliga utvecklingen kan bedömas på båda språken. Olika bedömningsmaterial, som är riktade mot flerspråkiga barn kommer att visas och du får pröva att utvärdera bedömningsresultat, och hur de kan ligga till underlag för intervention. Under eftermiddagen diskuteras även typfall. Har du egna elever du funderar kring kan vi diskutera dem här.
Under ledning av: Eva-Kristina Salameh, med. dr., leg. logoped, forskare och författare

Priser

Boka innan
1 juni
Boka innan
18 augusti
Ordinarie pris
Konferens5 995 kr5 995 kr6 995 kr
Fördjupningseftermiddag2 495 kr2 495 kr2 495 kr
Konferens + fördjupningseftermiddag6 990 kr7 990 kr9 490 kr
Webbsändning konferens4 995 kr5 995 kr5 995 kr
Webbsändning fördjupningseftermiddag1 995 kr1 995 kr1 995 kr
Webbsändning konferens + fördjupningseftermiddag5 990 kr6 990 kr7 990 kr

Plats

Så här tycker några av våra tidigare deltagare från våra konferenser:

”Jättefint hur delarna bildade en genomtänkt övergripande helhet. Välplanerad och organiserad konferens med tillfälle att träffa kollegor från hela landet. Roligt, lärorikt och inspirerande! Längtar till att utveckla arbetet på mina skolor!”

”Mycket proffsigt! Min fjärde konferens hos er och har aldrig varit besviken”

”Mycket bra att det varvades både teori, forskning och praktiska idéer och övningar i klassrummet”

”Bra och kunniga föreläsare som har god kunskap om vilka framgångsfaktorer som gynnar alla elevers lärande i skolan”

”Bra exempel, praktiskt nära, konkreta och djupa genomgångar. Spännande föreläsare

Program

klicka på bilden för att ladda ner

Programschema