Projektbeskrivning

Språk- och kunskapsutvecklande undervisning

29-30 september 2020

Citykonferensen Ingenjörshuset, Stockholm

Fokus på alla elevers språkliga utveckling och livslånga lärande

  • Den senaste forskningen om elevers språk-, läs- och skrivutveckling utifrån perspektivet ett livslångt lärande och hur den omsätts i praktiska undervisningsmodeller
  • Språkutvecklande undervisning i klassrummet
    – lektionsplanering med tydligare struktur som ökar elevernas språkliga medvetenhet och samtidigt utmanar
  • Läsfrämjande undervisning och kontinuerlig språkutveckling – praktiska metoder som fångar elevernas läsintresse och skapar ett livslångt läsande
  • Texten i fokus – strategier som stärker elevernas förmåga att skapa och utveckla egna texter
  • Från vardagsspråk till användning av ämnesspecifika begrepp – effektfulla pedagogiska undervisningsmetoder som stärker och utvecklar elevernas språk
  • Ordförrådsutveckling och begreppsbildning – konkreta metoder som utvecklar, stimulerar och höjer elevers språknivå

Separat bokningsbar fördjupningseftermiddag den 30 september

Flerspråkiga elever och språkfrämjande undervisning

Språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt gynnar inte minst elever med annat modersmål men alla barn får bra stöd av arbetssättet. För att eleverna ska lyckas
i undervisningen uppmanas nu alla lärare vara språklärare. Men hur gör man rent praktiskt? Välkommen till en eftermiddag som ger alla lärare verktyg att bemöta varje elev i sin undervisning.

Under ledning av: Tiia Ojala, legitimerad lärare i svenska som andraspråk och tyska. Hon skriver läromedel, föreläser samt utbildar och handleder lärare. Tiia har tidigare arbetat som förstelärare på en grundskola i Södertälje och hennes uppdrag som förstelärare var att undervisa nyanlända i åk 5-9 samt organisera nyanländas verksamhet på skolan.

Datum och pris

Konferens och fördjupning den 29-30 september 2020

Konferens: 6995 kr
Före 12 juni: 5995 kr
Före 4 september: 5995 kr

Fördjupning: 2495 kr

Konferens + fördjupning: 9490 kr
Före 12 juni: 6990 kr
Före 4 september: 7990 kr

Konferensanläggning

Stockholm, Citykonferensen Ingenjörshuset

Malmskillnadsgatan 46 111 84 Stockholm

Talare och praktikfall

Barbro Westlund
Lektor i läs- och skrivutveckling, läsforskare, lärarutbildare och författare, Stockholms universitet

Catarina Schmidt
Lektor i svenskämnets didaktik, Högskolan i Jönköping

Jenny Edvardsson
Lärare i svenska och historia (åk 7-9/ gymnasiet) samt i SFI, Wendesgymnasiet i Kristianstad/Högskolan Kristianstad

Anna Eva Hallin
Leg. logoped, postdoktor, Karolinska institutet

Karin Pettersson
Projektledare, Nationellt centrum för svenska som andraspråk, Stockholms universitet

Maria Westman
Lärare, lärarutbildare och docent i didaktik, Uppsala universitet

Linda Lindkvist
Förstelärare, lärarcoach och pedagogisk metodutvecklare, Sigtuna kommun/ VisualiSERa LÄRANDET

Tiia Ojala
Legitimerad lärare i svenska som andraspråk och tyska

Broschyr

Ladda ner fullständigt program här

Anmälan