Projektbeskrivning

Specialpedagogiskt utvecklingsarbete

7-8 september 2020

Citykonferensen Ingenjörshuset, Stockholm

Metoder och arbetssätt som har effekt på elevers lärande och möjlighet att nå målen

  • Strategier som stärker det specialpedagogiska uppdraget i det pedagogiska och organisatoriska utvecklingsarbetet
  • Framgångsrika metoder och arbetssätt som sätter fokus på en mer varierad och differentierad undervisning för alla elever i klassrummet
  • Utveckla nya möjligheter för professionella pedagogiska samtal och handledning som stärker samarbetet mellan lärare och specialpedagog
  • Hur bättre organisera resurserna, skapa pedagogiska miljöer och samarbeta i klassrummet och i lärandet utifrån det hälsofrämjande och förebyggande arbetet?
  • Hur skapa en samsyn kring elever som har svårt att nå målen – specialpedagogiskt perspektiv på undervisning, lärande och bedömning
  • Att använda kraften i ett relationskapande förhållningssätt som synliggör varje elev och ger möjlighet att nå längre i lärandet
  • Hur systematiskt följa upp att det specialpedagogiska arbetet har effekt på elevers lärande och välmående

Separat bokningsbar fördjupningseftermiddag den 8 september

Effektfull skolutveckling – så stödjer du en förändringsprocess för utveckling och kollegialt lärande

Under eftermiddagen får du ta del av praktiska arbetssätt och strategier som tar utvecklingsarbetet till nästa
nivå. Fokus ligger på att arbeta mer systematiskt och hämta kraft i kollegornas inneboende resurser, vilja och kompetens. Eftermiddagen belyser hur du kombinerar fokus på individen med uppdraget där målet är att utveckla ett framgångsrikt utvecklingsarbete för en lärmiljö och undervisning som eleverna märker av.

Under ledning av: Mats Hansson, leg. psykolog samt VD på Mindmatter AB. Han har arbetat med utvecklingsfrågor
sedan 1996 och hans huvudfokus i utvecklingsarbetet är att ett lärande uppstår i systemet och att det sker en förändring i praktiken. Mats är handledare för lärare, skolpsykologer, rektorer och förvaltningsledningsgrupper inom skolans värld. Dessutom har Mats skapat och genomfört ackrediterade specialistkurser i ledarskaps- och handledningsutbildningar för psykologer sedan 2013.

Datum och pris

Konferens och fördjupning den 7-8 september 2020

Konferens: 6995 kr
Före 26 juni: 5995 kr

Fördjupning: 2495 kr

Konferens + fördjupning: 9490 kr
Före 23 augusti: 7990 kr
Före 26 juni: 6990 kr

Konferensanläggning

Stockholm, Citykonferensen Ingenjörshuset

Malmskillnadsgatan 46 111 84 Stockholm

Talare och praktikfall

Wern Palmius
Specialpedagog och tidigare verksam vid Specialpedagogiska skolmyndigheten

Monika Mattsson
Samordnande specialpedagog, Academedia

Malin Larsson
Leg. lärare, specialpedagog och lösningsinriktad coach

Helena Wallberg
Gymnasielärare och specialpedagog

Mats Hansson
Leg. psykolog, Mindmatter AB

Eva-Lotta Karlsson
Rektor, Grönkullaskolan, Alvesta kommun

Maria Lindbäck
Specialpedagog, Grönkullaskolan, Alvesta kommun

Kerstin Söderberg
Speciallärare, Grönkullaskolan, Alvesta kommun

Katharina Jacobsson
Universitetslektor, Göteborgs universitet/ Nord universitet

Emelie Widman
Högstadielärare i engelska och bild, Karlbergsskolan, Köpings kommun

Åsa Sourander
Övergripande specialpedagog, Sigtuna kommun

John Steinberg
Fil. dr. i pedagogik, lärarfortbildare och författare

Broschyr

Ladda ner fullständigt program här

Anmälan