Synliggöra, utvärdera och analysera undervisning och lärande2019-05-08T23:44:00+02:00

Project Description

Synliggöra, utvärdera och analysera undervisning och lärande i förskolan

18-19 september 2019 – Bygget konferens i Stockholm

  • Framtidens förskola och det stärkta pedagogiska uppdraget – vad betyder det för verksamhetens målstyrda processer?
  • Synliggöra barns utforskande, lärande och den undervisning som sker – metoder för att analysera förskolans praktik
  • Utveckla en hållbar verksamhetsidé i förskolan – hur  kan förskolan organiseras för hållbara strukturer i ett helhetsperspektiv?
  • Hur tänka nytt för att förverkliga läroplanens intentioner med undervisning, lärande och utveckling i fokus?
  • Lekens och lärmiljöns betydelse utifrån undervisning  och lärande – strategier som stärker och synliggör barns utveckling
  • Hjärnan och barns utveckling – hur ger vi barn bästa möjliga förutsättningar till lärande och utveckling?

Separat bokningsbar fördjupningseftermiddag den 19 september

“Leda och organisera förskolans digitala utveckling – utveckla en digitaliseringsstrategi som stödjer förskolans verksamhet” under ledning av Andreas Hedlund, verksamhetskonsult för förskolan på Tieto Education.

Ta del av en inspirerande eftermiddag där du får strategier och arbetssätt som ger verksamheten förutsättningar att driva den digitala utvecklingen utifrån en vision och gemensasamma riktlinjer.

Datum

Konferens och fördjupning den 18-19 september 2019

Pris

Konferens: 6995 kr
Före 29 maj: 5995 kr

Fördjupning: 2495 kr

Konferens + fördjupning: 9490 kr
Före 30 augusti: 7990 kr
Före 29 maj: 6990 kr

Konferensanläggning

Bygget konferens
Norrlandsgatan 11, Stockholm

Talare och program

Lena Edlund
Utvecklingschef, Pysslingen Förskolor och Skolor
Carin Hellberg
Förskolechef, förskolan HallonEtt, Jönköping
Sara Hvit Lindstrand
Pedagogista, förskolan HallonEtt, Jönköping
David Edfelt
Leg psykolog och författare, Provivus
Niklas Pramling
Professor i pedagogik, Göteborgs universitet

Ina Furtenbach Linden
Utbildningschef på förskoleförvaltningen, Göteborgs stad
Inger Fält
Utvecklingskonsult och handledare, Malmö stad
Andreas Hedlund
Ledningsstöd kring digitalisering för förskolechef/Utvecklingspedagog IKT/projektledare, Skellefteå kommun/verksamhetskonsult för förskolan på Tieto Education
Emelie Westberg Bernemyr
Licentiat och adjunkt, Stockholms universitet

Broschyr

Synliggöra, analysera och utvecklingLadda ner fullständigt program här

Anmälan