Specialpedagogiskt forum2019-09-10T21:26:05+02:00

Project Description

Specialpedagogiskt forum- utvecklingsarbete och handledning

12-13 september 2019

Bonnier Conference Center, Stockholm

Praktiska strategier och metoder som ger effekt på utvecklingsarbetet.

  • Hur nå ut med den specialpedagogiska kompetensen och förmedla ett förhållningssätt som stödjer en synvända och en förändringsprocess?
  • Specialpedagogiskt perspektiv på undervisning lärande och bedömning – hur stötta och bedöma elever som har svårt att nå målen?
  • Den senaste forskningen om hjärnans utveckling, motivation och förutsättningar till lärande – utveckla lärmiljön, ledarskapet och lärprocessen för effektivare undervisning och stödinsatser
  • Hur stödja och handleda pedagoger i att skapa diff erentierad undervisning för alla i klassrummet?
  • Identifiera de bakomliggande orsakerna till problematisk skolfrånvaron – möjligheter till förebyggande arbete med ökad skolnärvaro som resultat
  • Kooperativt lärande som skapar en tillgänglig lärmiljö och effektivare undervisning där eleverna blir en viktig lärresurs
  • Så lyckas du med den specialpedagogiska handledningen genom att utveckla samarbetande samtal i skolan

Datum

Konferens den 12-13 september 2019

Pris

Konferens: 6995 kr
Före 29 juni: 5995 kr

Konferensanläggning

Bonnier Conference Center,
Torsgatan 21, Stockholm

Talare och program

Wern Palmius
Specialpedagog och tidigare rådgivare vid Specialpedagogiska skolmyndigheten
Anna Bengtsson
Specialpedagog på Spekerödskolan med fokus på det skolutvecklande uppdraget och elevhälsofrågor, Stenungsunds kommun
Astrid Kratz
Rektor och specialpedagog, ESS-gymnasiet
Helena Wallberg
Gymnasielärare och specialpedagog, Specialpedagogen; Mod & Metod

Jennie Wilson
F-6-lärare och fortbildare i kooperativt lärande
Christel Sundqvist
PeD, lärare och forskare inom speciallärarutbildningen, Åbo Akademi i Vasa/ Nord Universitetet i Norge
Ia Sundberg Lax
Socialpedagog och chef för Hemmarsittarprogrammet, Magelungen Utveckling
Agneta Gulz
Professor i kognitionsvetenskap/learning sciences, Lunds universitet/ Linköpings universitet

Broschyr

Specialpedagogiskt forumLadda ner fullständigt program här

Anmälan