Synliggöra, utvärdera och analysera undervisning och lärande2019-03-03T21:54:00+01:00

Project Description

Synliggöra, utvärdera och analysera undervisning och lärande

27-28 mars 2019 – Citykonferensen Ingenjörshuset i Stockholm

Praktiska metoder för skolutveckling med effekt på elevers lärande

 • Hur utvärdera och bedöma så att skolans arbete bedrivs utifrån vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet?
 • Framgångstrategier för att analysera undervisningen och synliggöra vilken effekt den har på elevers lärande och resultat
 • Hur görs kunskapsutveckling synlig – så blir lärandemål iakttagbara, begripliga och bedömningsbara?
 • Vad ska du konkret observera i klassrummet och i undervisningen för att nå systematiskt fokus på bättre undervisning?
 • Leda lärares lärande – långsiktigt och systematiskt kollegialt lärande utifrån organisationens behov och resultat i
  undervisningen
 • Så gör du undervisningen meningsfull och ger mer tid till det som verkligen gör skillnad för elevers lärande
 • Utveckla och stärk den kollegiala utvecklingsprocessen – systematiskt och kollegialt utvecklingsarbete med vetenskapligt förhållningssätt och beprövad erfarenhet

Separat bokningsbar fördjupningseftermiddag den 28 mars

Kollegial utvärdering och handledning för att ta steget vidare till effektivare undervisning i klassrummet” under ledning av John Steinberg, filosofi doktor i pedagogik, författare och utbildare.

Ta del av en inspirerande eftermiddag där du får en demonstration av metoder som är utvecklade för att stärka kollegiets gemensamma lärande och höja kompetensnivån där individens inneboende potential och unika resurser tas tillvara.

Datum

Konferens och fördjupning den 27-28 mars 2019

Pris

Konferens: 6995 kr
Före 28 februari: 5995 kr

Fördjupning: 2495 kr

Konferens + fördjupning: 9490 kr
Före 28 februari: 7990 kr
Före 31 januari: 6990 kr

Konferensanläggning

Citykonferensen Ingenjörshuset,
Malmskillnadsgatan 46, Stockholm

Talare och program

Jimmy Strid
Förstelärare med särskilt ansvar för det systematiska kvalitetsarbetet på gymnasieskolan Carlforsskas Ekonomi- och Handelsskola i Västerås. Lärare i ekonomiska ämnen och årets UF-lärare i Västmanland 2017. Över tio års erfarenhet av arbetslagsledning. Anlitas även som föreläsare inom datainformerad skolutveckling.

Gunnar Iselau
Rådgivare och skolutvecklare, Systematisk Skolutveckling AB. Tidigare har Gunnar varit undervisningsråd vid Skolverkets utvärderingsavdelning men arbetar nu som rådgivare och konsult inom systematisk kvalitetsutveckling och utvärdering åt bl a kommuner, Skolinspektionen och Skolverket.

Jerker Östman
Sedan hösten 2018, utvecklare mot gymnasieskolorna på Västerås Stads barn- och utbildningsförvaltning med särskilt fokus på systematiskt kvalitetsarbete. Genomför även forskarutbildning mot datainformerad storskalig skolutveckling på Mälardalens

John Steinberg
Fil dr i pedagogik, författare och utbildare. John är en mycket jordnära teoretiker med praktisk erfarenhet som rektor för förskolan och grundskolan. Han är författare till 52 böcker om ledarskap, mentorskap, pedagogik och lärande. www.steinberg.se

Ambjörn Furenhed
Förstelärare vid Folkungaskolan, Linköpings kommun. Ambjörn är även författare och föreläser om strategier för meningsfullt lärande, samt lärares ledarskap, samarbete och utveckling. Hans föreläsningar står alltid med ett ben i klassrummet och ett i relevant forskning.

Lars Gustafsson
Föreläsare och utbildare med lång erfarenhet av skolutveckling b la som rektor. Lars utmanar och ger nya perspektiv på ledarskap, medarbetarskap och kvalitetsarbete. Lars har erhållit flera olika kvalitetsutmärkelser och ledarskapspriser som chef inom skolområdet. För mer information www.larsgustafsson.se

Johan Alm
Lärare, skolutvecklare och författare till böcker som ”Lärandematriser: att få eleven att förstå och Iakttagbart lärande”. Han utvecklar verktyg som beskriver lärande i iakttagbara handlingar. Elever begriper då vad de ska lära, så de kan fokusera på hur de ska lära sig. Lärare får syn på vad de ska undervisa och skapa uppgifter kring, men också redskap för att analysera sin undervisning.

Mats Rosenkvist
Skolutvecklare, har arbetat med skolutveckling utifrån skolans uppdrag sedan 1999. Mats har lång erfarenhet av uppdrag kring systematiskt förbättringsarbete och resultatstyrning i hela kommuner samt friskoleorganisationer. Dessutom har han startat lärplattformen InfoMentor, Successful Schools Sverige och driver nu senast BRAVOLesson för att ägna sig helt och hållet åt att hjälpa skolor och kommuner med att fokusera på bättre och bättre undervisning och elevresultat.

Maria Bergqvist

Lärarfortbildare, utbildad ma/no lärare åk 1-7 och verksam förstelärare på Öjersjö Storegård i Partille kommun. Hon har arbetat med kollaborativt lärande med vetenskapligt förhållningssätt och beprövad erfarenhet i sin planering, undervisning, utvärdering och analys av undervisning, sedan 2003. Hon leder arbetet med kollaborativt lärande på sin skola och andra skolor och kommuner i landet.


Programdag 1 den 27 mars

08.30 Registrering

09.00 Välkommen till konferensen

09.05-10.30 Systematisk uppföljning och utvärdering av undervisning och lärande – vad innebär det för arbetet med att öka elevers möjligheter att nå kunskapsmålen?

 Det pågår ett intensivt utvecklings- och förändringsarbete i skolan, vilket är positivt! Men hur vet vi att det vi gör kommer eleverna, undervisningen och måluppfyllelsen till gagn? Vilket ansvar ligger på lärare, rektor, skolchef respektive huvudmän för att skapa rätt förutsättningar för elevernas lärande. Ta del av frågor om:

 • Hur är det tänkt? Vilka i skolorganisationen har vilket ansvar för skolans kvalitet?
 • Hur är det? Varför fungerar det ofta inte som det är tänkt?
 • Hur kan det bli som det är tänkt? Hur får vi rätt ansvar med rätt fokus på undervisningen?
 • Konkreta exempel på att synliggöra, utvärdera och analysera ansvarstagandet på olika nivåer i skolans organisation för att kunna ge eleverna rätt förutsättningar för sitt lärande

10.30-10.50 Förmiddagskaffe

10.50 -12.30 Systematiskt formativ och kollaborativ undervisningsutveckling med vetenskapligt förhållningssätt och beprövad erfarenhet

 • Hur säkerställa att vi lägger tid på rätt saker i klassrummet – att använda variationsteorin som redskap för att planera, utvärdera och analysera din undervisning och se vad som var möjligt att lära i genomförd undervisning.
 • Hur kan Ämnesdidaktiskt kollegium hjälpa till att utveckla en lärandekultur baserad i ett vetenskapligt förhållningssätt och beprövad erfarenhet?
 • Hur utvecklas elevers, lärares och skolledares lärande systematiskt i Ämnesdidaktiskt kollegium?

12.30-13.30 Lunch

13.30-14.45 Hur analysera skolans verksamhet för att synliggöra vilken effekt skolan och undervisningen har för att öka elevers lärande och måluppfyllelse?

”I Juni vet alla vad som gick fel” – ta del av hur Carlforsskas Ekonomi- och Handelsskola arbetar med datadriven skolutveckling. 2014 tog endast 72,4% av eleverna gymnasieexamen. Det blev startskottet till ett förändringsarbete i skolans utvecklingsarbete och fyra år senare har andelen elever med gymnasieexamen ökat från 72 % till 94 %. Lyssna till praktiska exempel på organisationens arbete med att visualisera det systematiska kvalitetsarbetet och hur det skapat lägereldar kring vilka personal samlas och både fattar informerade beslut samt ifrågasätter gamla sanningar.

 • Hur analysera på individ och grupp/övergripande nivå för att se framgångsfaktorer och förstå förbättringsområden – vad har vi gjort, vad blev resultatet?
 • Praktiska metoder för att kunna visa tydlig effekt på måluppfyllelsen – uppföljningsmodeller, förändringslogik, dokumentation, strukturer och processer
 • Strategier för att arbeta med datainformerad skolutveckling som grund för kollegialt samarbete
 • Hur utvärdera och bedöma så att skolans arbete bedrivs utifrån vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet?

14.45–15.05 Eftermiddagskaffe

15.05–16.30 Hur lyckas hålla undervisningen i fokus och ge tid till det som verkligen gör skillnad för elevens lärande

 • Var ska du börja – hur gör du en nulägesanalys för att veta var du ska börja ditt utvecklingsarbete?
 • Hur säkerställa att vi lägger tid på rätt saker i klassrummet – hur sätter du upp mål som är utmanande och synliggör resultat?
 • Var kan du frigöra tid och investera tid för att nå högre måluppfyllelse, effektivitet och tidsvinster långsiktigt?
 • Så lyckas du hålla fokus och perspektiv på dig som pedagog/lärare i ditt analysarbete där undervisningen står i centrum och ger effekt på elevers lärande
 • Effektiva metoder för att göra snabbutvärderingar fortlöpande efter varje arbetsområde
 • Så får du ditt analys – och utvecklingsarbete integrerat i skolans övergripande systematiska kvalitetsarbete

16.30 Första konferensdagen avslutas

 

Programdag 2 den 28 mars

08.00 Morgonkaffe

08.15 – 09.45 Meningsfullt lärande i praktiken – planering, genomförande och utvärdering av undervisning med meningsfullt lärande som mål

Ta del av många exempel och utmaningar ur vardagen samt nedslag i relevant forskning, som tillsammans ger inspiration och användbara verktyg för växande, kreativitet och meningsskapande i undervisningen.

 • Att utgå från elevernas verkliga behov
 • Att svara på frågan “Varför ska jag lära mig det här?”
 • Att balansera mellan individen och gruppen
 • Att ge ägarskap utan att överge
 • Att återkoppla för att synliggöra och engagera
 • Att sätta tydliga mål och ge kreativ frihet
 • Att stimulera tänkande kring kunskap och lärande

09.45 – 10.05 Förmiddagskaffe 

10.05 – 11.30 Iakttagbart lärande – att göra kunskapsutveckling synlig

 • Praktiska verktyg för att koppla styrdokument till synligt lärande i klassrummet
 • Viktiga principer för att formulera lärandemål iakttagbart, begripligt och göra dem bedömningsbara under undervisningens gång
 • Grunderna till hur elevers respons i klassrummet ger dem motivation och kontroll över sitt lärande med hjälp av lärandematriser och sammanställningar
 • Praktiska exempel på utmanande undervisning utifrån iakttagbara kriterier
 • Redskap för hur du stöttar elever med särskilda behov samtidigt som särbegåvade utmanas – hur planera undervisning utifrån olika nivåer och med olika bedömningsmöjligheter
 • Verktyg för att dokumentera och analysera undervisningens effekt, ett dubbelt lärande på vetenskaplig grund
 • Så omvandlas begripligt lärande till begriplig bedömning, samtidigt som onödig dokumentation elimineras

11.30-11.40 Bensträckare

11.40-12.40 Metoder för att hantera utmaningarna för att nå systematiskt fokus på bättre och bättre undervisning – kärnan i skolans kvalitetsarbete

 • Så mycket påverkar läraren elevernas inlärning och möjlighet till skolförbättring
 • Lektionsobservationer, kollegialt lärande för feedback till lärare – vilka olika dimensioner observerar man enligt olika observationsunderlag i Sverige och i andra länder.
  • Ledarskapet i klassrummet
  • Förmågan att etablera kontakt med eleverna
  • Fokus på uppdraget
  • Lärarskapet i klassrummet – metod i ämnet
  • Vad lär sig eleven – hur vet du/ni det?
 • Så överkommer vi de utmaningar som finns för att feedback till lärare ska bli en del av skolans och lärarnas vardag:
  • Tid & prioriteringar
  • Tillit och förtroende
  • Evidensbaserad systematik
  • Kvaliteten på den feedback som ges för lärarens/pedagogens reflektion
 • Metoder och verktyg för att utvärdera och analysera om undervisningen utvecklas i olika evidensbaserat viktiga dimensioner av god undervisning

12.40 Konferens avslutas

12.40-13.30 Lunch för deltagare på fördjupningseftermiddagen

13.30-16.30 Separat bokningsbar fördjupning ” Kollegial utvärdering och handledning för att ta steget vidare till effektivare undervisning i klassrummet” Vi gör avbrott för eftermiddagskaffe ca 14.45

•••

Separat bokningsbar fördjupning den 28 mars, kl 13.30-16.30

Kollegial utvärdering och handledning för att ta steget vidare till effektivare undervisning i klassrummet

Strategier för professionell utveckling, lärande och förändring

Att driva kollegiala utvecklingsprocesser, utvärdera dessa och ta nästa steg är ett stort och utmanande arbete där alla medarbetare ska involveras och motiveras för att nå målen. Tydliga strategier behövs för hur vi stöttar och utmanar varandra samt tar tillvara på kollegiets kunskaper och erfarenheter för effektiv professionsutveckling Eftermiddagen ger en demonstration av metoder som är utvecklade för att stärka kollegiets gemensamma lärande och höja kompetensnivån där individens inneboende potential och unika resurser tas tillvara. Du lär dig att använda flera effektiva verktyg som du har direkt praktisk användning för i arbetet med din egen och kollegors professionsutveckling.

 • Professionellt utvecklingsarbete i arbetslaget – väck intresset för nya arbetssätt för att undvika att verksamhet vilar på gammal kunskap
 • Hur – tillsammans med arbetslaget formulera en tydlig grundidé för att nå längre i det gemensamma utvecklingsarbetet
 • Konkreta metoder för att bepröva våra egna erfarenheter – utvärdera om det finns belägg för att det vi gör ger önskat resultat
 • Hur analysera och definiera varandras kompetenser för att lyfta hela kollegiet och släppa fram kompetens
 • Hur gå från abstraktioner till konkreta handlingar i verksamheten?
 • Hur lägga upp strategier och processer för pedagogiskt arbete genom viktiga makrofrågor på organisations- och individnivå: Varför? (Syfte) Vad? (Värderingar) Vart? (Riktning) 

Avbrott görs för eftermiddagskaffe ca 14.45 

 

Broschyr

Ladda ner fullständigt program här

Anmälan

Bokningsvillkor