Effektivare och utmanande matematikundervisning2019-06-27T07:29:42+02:00

Project Description

Effektivare och utmanande matematikundervisning

26-27 november 2019 – Citykonferensen Ingenjörshuset, Stockholm

Framgångsrika undervisningsmetoder utifrån beprövad erfarenhet och forskning

  • Öka din förståelse av hjärnans kognitiva funktioner vid inlärning och hur du drar nytta av det i matematikundervisningen
  • Hur utmana och stödja de särskilt begåvade eleverna i en helklass med elever på många olika nivåer?
  • Formativt förhållningssätt, effektiv bedömningspraktik och synliggörande av elevers progression – vidareutveckla grepp för ökat matematiskt lärande
  • Matematiksvårigheter och matematikångest – strategier som stödjer elever att komma vidare och överbygga matematiksvårigheter
  • Kooperativt lärande i matematikundervisningen – effektivare undervisning där eleverna blir en viktig lärresurs
  • Så stärker du eleverna i att hitta problemlösningsstrategier, att förstå och använda strategierna i olika sammanhang

Speciellt inbjuden: Craig Barton, internationellt hyllad matematiklärare och författare

Hjärnan i matematikundervisningen – Lyssna till hur du utvecklar en mer utmanande, motiverande och effektivare matematikundervisning med stöd av den senaste kognitionsforskningen. Ta del av praktiska strategier samt viktiga insikter om hur du kan utveckla och förändra undervisningen för att underlätta för elever att ta till sig kunskap och utveckla sin matematiska förståelse.

Separat bokningsbar fördjupningseftermiddag den 27 november

Programmering i matematikundervisningen praktisk integrering av matematik och programmering – för högstadiet och gymnasiet

Under ledning av: Mikael Tylmad, IT-pedagog och läromedelsförfattare. Eftermiddagen ger dig inspiration som tar undervisningen i programmeringen vidare, gör den meningsfull och tydligt integrerad i matematikundervisningen. Under eftermiddagen får du ta del av hur programmeringen blir ett verktyg i matematikundervisningen som vidgar elevernas möjligheter att arbeta med matematik.

Datum och pris

Konferens och fördjupning den 26-27  november 2019

Konferens: 6995 kr
Före 12 oktober: 5995 kr

Fördjupning: 2495 kr

Konferens + fördjupning: 9490 kr
Före 7 november: 7990 kr
Före 12 oktober: 6990 kr

Konferensanläggning

Stockholm, Citykonferensen Ingenjörshuset

Malmskillnadsgatan 46 111 84 Stockholm

Talare och praktikfall

Craig Barton
Matematiklärare, undervisar och föreläser om hur du kan förbättra och utveckla matematikundervisning utifrån den senaste kognitionsforskningen och hur elever faktiskt lär oss. Författare av bäst-säljande bok “Hjärnan i matematikundervisningen” (NOK 2018).

Niclas Fohlin
Matematiklärare, speciallärare och pedagogisk utvecklingsledare, Niclas arbetar som pedagogisk utvecklingsledare och är författare till flera böcker inom praktisk pedagogik och kooperativt lärande.

Ingemar Karlsson
Matematikdidaktiker och lärarfortbildare, Ingemar har en lång erfarenhet som matematikdidaktiker och lärarfortbildare. Han har en masterexamen i utbildningsvetenskap med inriktning matematikdidaktik och har som doktorand fördjupat sig i elever med matematiksvårigheter

Mikael Tylmad
IT-pedagog och läromedelsförfattare, hans arbetssätt utgår ifrån att använda programmering som ett verktyg i matematikundervisningen på ett relevant sätt så elever ser nyttan. Ingen tycker om krystade exempel där man programmerar bara för sakens skull, utan det ska finnas ett tydligt mål kring varför man använder en dator.

Elisabet Mellroth
Lektor och Ma/Ke lärare, disputerade 2018 och hennes avhandling handlar om hur lärare kan arbeta för att ge elever med särskild begåvning stimulans. De kommande två och ett halvt åren kommer Elisabet att arbeta för Örebro universitet (och kommun) med att utveckla verksamheten i gymnasiet för elever med matematisk särskild begåvning.

Broschyr

Anmälan