Projektbeskrivning

Matematiksvårigheter

3-4 september 2020 – Citykonferensen Ingenjörshuset, Stockholm

Förebyggande och stödjande insatser för alla elevers matematiska utveckling

  • Tidig kartläggning och diagnostisering av elever i samband med matematiksvårigheter som säkrar rätt stödinsatser
  • Matematiksvårigheter i praktiken – strategier för hur du anpassar insatser utifrån elevers olika problem
  • Visualisera, prata och laborera matematik som underlättar för elever i matematiksvårigheter – så går det till i praktiken utifrån ett mindre läromedelstyrt arbetssätt
  • Matematikångest och dåligt självförtroende – hur kan lärmiljön i klassrummet organiseras för att ge bättre förutsättningar för dessa elever?
  • Digitala hjälpmedel som skapar nya möjligheter för elever i matematiksvårigheter
  • Så blir formativ bedömning ett förebyggande verktyg vid matematiksvårigheter och som främjar elevens lärandeprocess
  • Matematiksvårigheter och möjligheter – lektionsplanering och anpassade lärmiljöer som gynnar alla elever

Separat bokningsbar fördjupningseftermiddag den 4 september

Kooperativt lärande och inkluderande lärprocesser – elevaktiva arbetssätt som främjar lärandet vid matematiksvårigheter

Hur skapas differentierad, inkluderande och utmanande matematikundervisning? Under eftermiddagen får du prova på kooperativa lektionsmoment och hur läraren kan leda undervisningen. Vi kommer prova undervisning där olikheter mellan elever kommer berika elevernas matematiska resonemang och förståelse.

Under ledning av: Niclas Fohlin, matematik och speciallärare.

Datum och pris

Konferens och fördjupning den 3-4 september 2020

Konferens: 6995 kr
Före 26 juni: 5995 kr

Fördjupning: 2495 kr

Konferens + fördjupning: 9490 kr
Före 23 augusti: 7990 kr
Före 26 juni: 6990 kr

Konferensanläggning

Stockholm, Citykonferensen Ingenjörshuset

Malmskillnadsgatan 46 111 84 Stockholm

Talare och praktikfall

Ola Helenius
Forskare, Nationellt centrum för matematikutbildning, Göteborgs universitet

Helena Roos
Lektor i matematikdidaktik, Linnéuniversitet, Växjö

Sara Hedberg
Förstelärare i matematik, Brännkärrsskolan, Knivsta

Torulf Palm
Professor i pedagogiskt arbete, Umeå universitet

Annika Grothérus
Gymnasielärare, Prins Wilhelmgymnasiet, Flen

Johan Korhonen
Docent i specialpedagogik, Åbo Akademi

Eva-Stina Källgården
Lärarutbildare och författare inom matematik & didaktik

Katarina Eriksson
Förstelärare, Alviksskolan, Luleå

Niclas Fohlin
Matematiklärare, speciallärare och pedagogisk utvecklingsledare

Broschyr

Ladda ner fullständigt program här

Anmälan