Project Description

Utvecklande och effektivt

Ledarskap i klassrummet och på skolan

21-22 oktober 2019 – Citykonferensen Ingenjörshuset, Stockholm

– för elevers lärande, studiero och ökad måluppfyllelse

  • Forskningsbaserad kunskap och praktiskt tillämpbara metoder för ledarskap som ökar elevers inre motivation och möjlighet till lärande
  • Hur står du stark och äger ditt ledarskap – att lyckas vara en god auktoritet utan att vara auktoritär i klassrummet och på skolan
  • Så blir effektiv och meningsfull undervisning en grund för studiero och att fler elever når målen – vad behöver du fokusera på som ledare i klassrummet?
  • Undervisningsmiljö som genomsyras av tillitsfulla relationer och höga förväntningar – utveckla ett strukturerat och tydligt ledarskap som ger ett öppet och tryggt studieklimat för varje elev
  • Praktiska strategier som utmanar dig själv och kollegiet att synliggöra och utveckla ledarskapet och det som sker i klassrummet
  • Hur ta tillbaka ett klassrum med ett destruktivt klimat – framgångsrika koncept och grupprocesser som vänder en hel klass
  • Hur blir skolans och lärares förhållningssätt och bemötande enhetligt och en tydligare del i det systematiska kvalitetsarbetet?

Missa inte!

Separat bokningsbar fördjupningseftermiddag den 22 oktober

Systematiskt utvecklingsarbete och kollegialt lärande – för ledarskap i utveckling i klassrummet och på skolan   senaste forskningen och implementering i verksamheten.

Under ledning av Nils-Eric Tedgård, leg psykolog / skolpsykolog, och med SFIC-metoden (Systematic Facilitation of Internal Competence) som utgångspunkt, får du del av goda råd om hur effektivt utvecklar du lärarnas ledarskap genom att sätta igång en process där hela skolans kompetens kring ”Ledarskapet i klassrummet”.

Datum och pris

Konferens och fördjupning den 21-22 oktober 2019

Konferens: 6995 kr
Före 4 oktober: 5995 kr

Fördjupning: 2495 kr

Konferens + fördjupning: 9490 kr
Före 4 oktober: 7990 kr
Före 6 september: 6990 kr

Konferensanläggning

Stockholm, Citykonferensen Ingenjörshuset

Malmskillnadsgatan 46 111 84 Stockholm

Talare och praktikfall

Stefan Söderfjäll
fil. dr i psykologi, Ledarskapscentrum

Gabriella Ekström Filipsson
Rektor, Uppsala kommun

Stefan Hertz
Lärare och fortbildare, Stefan Hertz Utbildning

Jonas Nilsson
Förstelärare, Uppsala kommun

Eva Larsson
Lärare, rektor och fortbildare, Lectura

Nils-Eric Tedgård
Leg psykolog / skolpsykolog

Simon Hjort
Gymnasielärare och lektor, Linköpings kommun

Broschyr

Ladda ner fullständigt program här

Anmälan