Tillgängliga lärmiljöer och anpassad undervisning2019-05-05T21:30:04+02:00

Project Description

Tillgängliga lärmiljöer och anpassad undervisning

13-14 maj 2019 – Citykonferensen Ingenjörshuset, Stockholm

Metoder för inkludering och högre måluppfyllelse

  • Framgångsrika strategier som får en hel skola att tänka och arbeta utifrån ett inkluderande förhållningssätt
  • Hur hitta motivationen och drivkraften till lärandet hos alla elever i det heterogena klassrummet – nya grepp utifrån den senaste motivationsforskningen
  • Så blir den fysiska lärmiljön en möjliggörare till inkluderande förhållningssätt och differentierad undervisning
  • Kollaborativa arbetssätt som ger effektivare undervisning för alla elever – varierad och interaktiv lärmiljö som stärker elevens förmåga till förståelse
  • Öka skolnärvaron och förebygg problematisk skolfrånvaro – anpassningar som utgår ifrån elevens behov och möjliggör en skolgång
  • Hur identifiera svårigheterna i undervisningen och vad det är som hjälper och stöttar elever i det inkluderande klassrummet?
  • Pedagogiskt ledarskap och relationell kompetens som stärker lärandet och når varje elev
  • Hur utveckla proaktiva strategier för relationsskapande arbete, tydliga strukturer och rutiner för inkluderande och tillgängliga lärmiljöer

Missa inte!

Separat bokningsbar fördjupningseftermiddag den 14 maj

Konstruktivt ledarskap i klassrummet och på skolan– för en skola som är tillgänglig och anpassad för alla elever”

Under ledning av: Stefan Hertz, utbildad lärare i SO-ämnena och efterfrågad föreläsare och författare. Eftermiddagen ger dig metoder som utvecklar ditt ledarskap och skapandet av rutiner, regler och förhållningssätt för att utveckla en inkluderande lärandemiljö där fler elever har möjlighet till ökad måluppfyllelse.

Datum och pris

Konferens och fördjupning den 13-14  maj 2019

Konferens: 6995 kr
Före 18 april: 5995 kr

Fördjupning: 2495 kr

Konferens + fördjupning: 9490 kr
Före 18 april: 7990 kr
Före 30 mars: 6990 kr

Konferensanläggning

Stockholm, Citykonferensen Ingenjörshuset

Malmskillnadsgatan 46 111 84 Stockholm

Talare och praktikfall

Martin Karlberg
Universitetslektor vid institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier, Uppsala universitet

Sirkka Persson
Rektor, Kringlaskolan, Södertälje

Aida Kotorcic
Förstelärare, Sollentuna kommun

Anna Hultgren
Pedagogisk utvecklare, Örebro universitet

Petter Marklund
Utbildare inom pedagogik och socialt behandlingsarbete, Akademi Magelungen

Pernilla Pettersson
Förstelärare i matematik, Karolinska gymnasiet, Örebro kommun

Jenny Esbjörnsdotter-Karlsson
Förstelärare, Rosengårdsskolan, Malmö

Sofie Nilsson
Förstelärare, Rosengårdsskolan, Malmö

Björn Sjödén
Fil.dr. i kognitionsvetenskap och universitetslektor, Högskolan i Halmstad

Stefan Hertz
Lärare i So-ämnena, föreläsare och utbildare

Magnus Blixt
Föreläsare, lärare och skolledare

Malin Gren Landell
Leg. psykolog, psykoterapeut och med. dr., Norrköpings kommun

Broschyr

Anmälan