Projektbeskrivning

Fokus skolnärvaro

13-14 september 2021

Citykonferensen Ingenjörshuset, Stockholm
eller som webbsänd konferens

 

Strukturerade insatser och utvärderade arbetsmetoder

  • Hur utforma ett systematiskt arbetssätt som utifrån kartläggningsarbete stärker skolans möjlighet att arbeta närvarofrämjande?
  • En moderniserad skola som främjar närvaro – vilka krav ställer en föränderlig omvärld på en anpassad och hälsofrämjande skola?
  • Ta del av den senaste forskningen om uthållighet, återkoppling och motivation som skapar bättre förutsättningar för elevers egna drivkrafter
  • Hur kan elevhälsans professioner samarbeta med övrig skolpersonal för ett systematiskt närvaroarbete?
  • Relationen som pedagogiskt verktyg – hur kan elevhälsan vara en aktiv del av det elevhälsofrämjande arbetet med bemötande och förhållningssätt?

Speciellt inbjuden: – Att hitta tillbaka – En fd elev delar med sig av sina erfarenheter av skolfrånvaro

Skola, föräldrar, socialtjänst, BUP och habiliteringen – hur hittar vi effektiva lösningar tillsammans?

Separat bokningsbar fördjupningseftermiddag den 14 september

Ökad skolnärvaro och en meningsfull skolgång – förebyggande och främjande samverkan som ger resultat
Eftermiddagen ger dig tips, verktyg och goda exempel att ta med dig tillbaka till din verksamhet kring hur du sätter upp en organisation och en skolgemensam plan för att främja skolnärvaro. I övningarna kommer du att reflektera och koppla till ditt arbete.

Under ledning av: Aggie Öhman som är civilekonom och har kompletterande studier i specialpedagogik och psykologi. Hon har i många år arbetat för att
skolan ska nå och vara tillgänglig för alla. Aggie är specialiserad på problematisk skolfrånvaro och är författare till ”Skolans tomma stolar” och ”Prestationsprinsen – för alla som möter barn och unga som tänker känner och gör annorlunda”. Hon driver verksamheten Prestationsprinsen som konsultar, utbildar, handleder och opinionsbildar.

OBS! Nu kan du välja mellan att delta i konferensen på plats eller via livesändning.
Observera att anmälan är personlig och endast gäller för en person.
Är ni fler som vill delta i den digitala konferensen behöver varje deltagare göra en egen anmälan.

Datum och pris

Konferens och temaeftermiddag den 13-14 september 2021

Konferens: 6 995 kr
Före 20 augusti: 5 995 kr

Digital konferens: 5 995 kr
Före 20 augusti: 4 995 kr

Fördjupning: 2 495 kr

Digital fördjupning: 1 995 kr

Konferens + fördjupning: 9 490 kr
Före 20 augusti: 7 990 kr
Före 18 juni: 6 990 kr

Digital konferens + fördjupning: 8 490 kr
Före 20 augusti: 6 990 kr
Före 18 juni: 5 990 kr

Konferensanläggning

Citykonferensen Ingenjörshuset

Malmskillnadsgatan 46, Stockholm

Några röster om Kompetentos konferenser:

”Jättefint hur delarna bildade en genomtänkt övergripande helhet. Välplanerad och organiserad konferens med tillfälle att träffa kollegor från hela landet. Roligt, lärorikt och inspirerande! Längtar till att utveckla arbetet på mina skolor!”

”Mycket proffsigt! Min fjärde konferens hos er och har aldrig varit besviken”

”Mycket bra att det varvades både teori, forskning och praktiska idéer och övningar i klassrummet”

”Bra och kunniga föreläsare som har god kunskap om vilka framgångsfaktorer som gynnar alla elevers lärande i skolan”

”Bra exempel, praktiskt nära, konkreta och djupa genomgångar. Spännande föreläsare”

Talare och praktikfall

Malin Gren Landell
Disputerad psykolog, författare, regeringens tidigare utredare på frånvaro

Johan Lindström

Skolutvecklare, JL Skolutveckling

Elinor Kennerö Tonner

Rektor, Källbrinksskolan, Stockholm

Hanna Rondahl

Samordnande specialpedagog, centrala elevhälsan, Academedia

Alva Appelgren
Forskare, föreläsare och författare, Karolinska Institutet

Ia Sundberg Lax

Socialpedagog, Magelungen Utveckling

Anton Lindvall

Fd elev med erfarenhet av skolfrånvaro

Aggie Öhman

Civilekonom och skolutvecklare med fokus skolfrånvaro, Prestationsprinsen


Broschyr

Ladda ner fullständigt program här

Anmälan