Projektbeskrivning

Effektiv undervisning, motiverande
och meningsfullt lärande

Undervisningsstrategier för varje elevs lärande och måluppfyllelse

3-4 oktober – Citykonferensen Ingenjörshuset, Stockholm
eller som livesänd digital konferens

 • Så når du eleverna med en utmanande och motiverande undervisning med tydliga och höga förväntningar Hjärnan, undervisningen och lärandet – hur blir undervisningen meningsfull, motiverande och skapar större möjlighet till lärande?
 • Hjärnan, undervisningen och lärandet – hur blir undervisningen meningsfull, motiverande och skapar större möjlighet till lärande?
 • Hur utforma lärmiljöer där lust och motivation står i fokus och som möter dagens elever i den värld de lever i?
 • Hur mätning och mening kan samsas i skolan och ge större utrymme för relevans och kreativitet
 • Planering, genomförande och utvärdering av undervisning med meningsfullt lärande som mål
 • Strategier och förhållningssätt som fångar elevens inre motivation och viljan att kämpa utifrån sina förutsättningar

Separat bokningsbar fördjupningseftermiddag den 4 oktober

Hur skapa skolutveckling för en mer meningsfull och motiverande undervisning och skola

Delta i en eftermiddag som stärker utvecklingskapaciteten i arbetslaget och i hela verksamheten! Du får verktyg och metoder som grundar sig i ett tydligt systemtänk och som ger dig bättre förutsättningar för hela kollegiet att utvecklas mot att ge eleverna en mer meningsfull och motiverande skolgång.

Under ledning av: Christer Westlund som under 30 år ägnat sig åt att skapa innovationer för utbildningssystemet samt är författare till boken Tillitsbaserat ledarskap i skolan och Värdeskapande arbetslagsarbete.

Datum

Konferens och fördjupning den 3-4 oktober 2022

Pris

Konferens på plats:
Boka innan den 30 juni 2022: 5 995 kr
Boka innan den 2 september 2022: 5 995 kr
Ordinarie pris: 6 995 kr

Fördjupningseftermiddag på plats:
Boka innan den 30 juni 2022: 2 495 kr
Boka innan den 2 september 2022: 2 495 kr
Ordinarie pris: 2 495 kr

Konferens + fördjupningseftermiddag på plats:
Boka innan den 30 juni 2022: 6 990 kr
Boka innan den 2 september 2022:  7 990 kr
Ordinarie pris: 9 490 kr

Webbsändning konferens
Boka innan den 30 juni 2022: 4 995 kr
Boka innan den 2 september 2022: 5 995 kr
Ordinarie pris: 5 995 kr

Webbsändning fördjupningseftermiddag
Boka innan den 30 juni 2022: 1 995 kr
Boka innan den 2 september 2022: 1 995 kr
Ordinarie pris: 1 995 kr

Webbsändning konferens + fördjupningseftermiddag
Boka innan den 30 juni 2022: 5 990 kr
Boka innan den 2 september 2022: 6 990 kr
Ordinarie pris: 7 990 kr

Citykonferensen Ingenjörshuset, Stockholm
eller som livesänd digital konferens

Talare och program

Åke Pålshammar
Senioruniversitetslektor i psykologi, Uppsala universitet
Stefan Hertz
Lärare i So-ämnena, föreläsare och utbildare
Emelie Hahn
Förstelärare, Gränbyskolan, Uppsala kommun
Christer Westlund
Skolutvecklare, Me University Utveckling

Maria Wiman
Högstadielärare, Skapaskolan, Huddinge kommun
Caroline Lorentzon
Förstelärare, Sundsvalls kommun, Nivrenaskolan, Sundsvalls kommun
David Edfelt
Psykolog och författare
Daniel Wernegren
Förstelärare, Arlandagymnasiet, Sigtuna

Konferensprogram

Programdag 1, den 3 oktober 2022

08.30-09.00 Registrering

09.00-09.05 Välkommen

09.05-10.30
Hjärnan, undervisningen och lärandet – hur blir undervisning och lärande meningsfullt och motiverande

 • Den senaste forskningen om hjärnans utveckling hos barn och unga – hur kan vi dra nytta av kunskapen för att stärka undervisningen och lärandet?
 • Vad är det som gör att det tycks som allt fler elever får svårare med uthålligheten, minnet och koncentrationen?
 • Hur arbets- och långtidsminnet fungerar vid inlärning – så får du större effekt av undervisningen
 • Hur påverkar neuropsykiatriska funktionsvariationer minnet, koncentrationen och inlärningen?
 • Så undviker du uppgifter och undervisning som kan skapa blockeringar och försvårar inlärningen

Åke Pålshammar är senioruniversitetslektor i psykologi vid Uppsala universitet. Hans doktorsavhandling handlade om relationen hjärna och beteende för barn med bristande uthållighet (”grit”). Åke föreläser och skriver ofta populärt och humoristiskt om hälsa, stress, och mentala störningar. Ofta med ett utvecklingsperspektiv och för Utbildningsradion, Hjärnfonden och mängder av organisationer.

10.30-10.50 Förmiddagskaffe

10.50-12.30
Effektiv och meningsfull undervisning – avgörande faktorer för ökat lärande, motiverade och delaktiga elever i klassrummet

 • Hur skapa en undervisning där du fokuserar på kunskapens praktiska nytta framför den formella?
 • Hur når du eleverna med en meningsfull, utmanande och motiverande undervisning med tydliga och höga förväntningar?
 • Vilka är de avgörande faktorerna för att undervisningen ska fungera och skapa ett mervärde för eleverna med högre måluppfyllelse?
 • Hur kan du skapa förtroende, leda och engagera utifrån elevers skilda behov?
 • Hur balanserar du mellan utmaning och stöd i undervisningen och uppmuntrar till ägarskap i lärandet utan att överge eleven?

Stefan Hertz är utbildad lärare i SO-ämnena och efterfrågad föreläsare. Han har även skrivit två böcker: Konstruktivt ledarskap i klassrummet och på skolan samt är medförfattare till boken Vänd på tanken – Framgångsrik undervisning i klassrummet som han skrivit tillsammans med Lotta Karlsson (Fröken Flipp)

12.30-13.30 Lunch

13.30-14.40
Meningsfullt lärande i praktiken – planering, genomförande och utvärdering av undervisning med meningsfullt lärande som mål

 • Hur skapa en undervisning där du i större utsträckning utgår ifrån elevens perspektiv och vad som känns meningsfullt för dem?
 • Hur skapar du en relation med dina elever som gynnar deras vilja till lärande?
 • Hur utforma lärmiljöer där lust och motivation till lärande står i fokus och som möter dagens elever i den värld de lever i?
 • Hur kan undervisningen stärka eleverna att se ljust på sin framtid och inge känsla av att de kan göra skillnad?

Emelie Hahn är förstelärare i språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt samt lärare på Gränbyskolan i Uppsala kommun. Hon är eTwinningambassadör för Universitets- och högskolerådet, UHR, och tillsammans med Charlotta Granath aktuell med handboken Världen i klassrummet – från det lokala till det globala. Emelie är vinnare av Guldäpplet 2020, den europeiska kvalitetsutmärkelsen för språkundervisning European Language Label och pedagogpriser.

14.40-15.00 Eftermiddagskaffe

15.00-16.10
Bedömning och meningsfullhet i balans för en motiverande undervisning och lärande med relevans

 • Hur ska barns och ungdomars intressen och lärarnas inspiration få plats i dragkampen mellan resultaten, vetenskapen och kursplaner?
 • Hur mätning och mening kan samsas i skolan och ge större utrymme för relevans och kreativitet?
 • Så kan bedömning och återkoppling användas för att det bli en positiv kraft i elevers lärandeprocess?
 • Så kan skolan väcka elevers inre motivation genom nyfikenheten, känslan av sammanhang och  meningsfullhet i lärandet?

Daniel Wernegren, förstelärare vid Arlandagymnasiet i Sigtuna. Daniel startade Sveriges första gymnasieutbildning i e-sport och har tidigare varit sakkunnig i kunskapsbedömning och betygssättning på Skolverket. Han blev även utsedd till årets pedagog Sigtuna kommun 2020.

16.30 Konferensens första dag avslutas


Programdag 2, 4 oktober 2022

08.00-08.15 Morgonkaffe

08.15-09.45
Hur stödja elever att klara av skoluppgifter och få lust och vilja till utveckling och lärande?

 • Hur stödja elever att klara av skoluppgifter och få lust och vilja till utveckling och lärande?
 • Hur stärka eleverna för att snabbt återhämta sig från en motgång eller ett misslyckande och att växa av dessa
  upplevelser?
 • Hur lyfta elever och få dem att känna sig inkluderade och motiverade till lärande när de har svårt att klara målen?
 • Hur gör vi för att hjälpa de elever som har det tuffast i skolan, för att på så sätt skapa mindre frustration och stress hos andra elever – och även hos lärare och andra vuxna?
 • Strategier, metoder och förhållningssätt som fångar elevens egen inre motivation till lärandet och viljan att kämpa utifrån sina förutsättningar

David Edfelt är psykolog och författare. Han arbetar med handledning och utbildning till förskolor, skolor och andra verksamheter. Han är författare till en rad uppskattade böcker för lärare och annan pedagogisk personal. Sedan 2007 har han undervisat på Specialpedagogiska institutionen vid Stockholms universitet och har i över 20 år hjälpt verksamheter att bli bättre på att bemöta barn och ungdomar för att de ska lära sig och samtidigt må bra.

9.45-10.05 Förmiddagskaffe

10.05-11.20
Elevaktiva arbetssätt för ökad måluppfyllelse, engagemang och delaktighet – våga släpp kontrollen och bjud in eleverna!
En fd elev delar med sig av sina erfarenheter av skolfrånvaro.
En första hands berättelse om hur svårigheter i skolan ledde till psykisk ohälsa och därefter en destruktiv nedåtgående spiral av isolering och frånvaro.

 • Hur är det praktiskt möjligt som lärare att släppa på den egna kontrollen och låta eleverna vara inblandade och mer involverade i undervisningens utformning?
 • När släpper du in eleverna i planeringsprocessen och hur blir struktur och tydlighet den röda tråden?
 • Elevstyrt klassrum – hur utformar du en meningsfullare och inspirerande undervisning genom att lyssna mer till elevernas tankar och idéer?
 • Hur förmedlar du än mer tydligt vad du förväntar dig av eleverna?
 • Hur får du till ett tydligare och mer givande samarbete mellan dig och eleverna?

Caroline Lorentzon är förstelärare i Sundsvalls kommun och undervisar i engelska och svenska i åk 7 till 9. Hon
har under många år arbetat kommunövergripande med skolutvecklingsfrågor parallellt med läraryrket. Caroline
arbetar gärna värdeskapande med sina klasser och brinner för elevers rätt att påverka det egna lärandet och är dessutom en flitigt anlitad föreläsare.

11.20-11.30 Bensträckare


11.30-12.40
När undervisningen blir viktig på riktig – hur skapa undervisning och sammanhang som bättre tar
vara på elevers önskan om utveckling för lärande

 • Vad är ett kreativt klassrum och hur utformar du lektionsoch temaupplägg som främjar elevers kreativitet och ökad självkänsla?
 • Hur man med struktur och tydligt ledarskap skapar elevengagemang som smittar av sig?
 • Hur inkluderande arbetssätt skapar vi-känsla och gruppsammanhållning?
 • Så skapas trygga klassrum med högt i tak där elevernas idéer och nyfikenhet uppmuntras varje dag
 • Hur gör du rent praktiskt för att koppla din undervisning till att skolan är en del av samhället?
 • Hur du med små hjälpmedel kan skapa motivation som spiller över och ger ringar på vattnet till andra elever och ämnen?

Maria Wiman är högstadielärare i svenska och so på Skapaskolan i Huddinge. Hon är också författare, krönikör
i Läraren, programledare för Skrivutmaningen på UR och poddar. I Marias klassrum jobbar man för en bättre värld varje dag. Där är eleverna inte bara framtiden – de är nutiden.

12.40 Konferensen avslutas

12.40-13.30 Gemensam lunch för deltagare på fördjupningseftermiddagen

13.30-16.30 Separat bokningsbar temaeftermiddag
” Hur skapa skolutveckling för en mer meningsfull och
motiverande undervisning och skola”


Separat bokningsbar fördjupningseftermiddag den 4 oktober, kl 13.30-16.30

Hur skapa skolutveckling för en mer meningsfull och motiverande undervisning och skola
– ta del av strategier och verktyg som skapar tillit och drar nytta av kollegiets kapacitet

Delta i en eftermiddag som stärker utvecklingskapaciteten i arbetslaget och i hela verksamheten! Du får verktyg och metoder som grundar sig i ett tydligt systemtänk och som ger förutsättningar för hela kollegiet att utvecklas. Du lär dig att agera på ett sätt som ni alla längtar efter men som ingen har vågat eller ingen har vetat hur det ska förklaras. Strategierna skapar ett kollegialt arbete med förmågan att fokusera i en gemensam riktning, samarbeta och ger en känsla av ägarskap hos alla medarbetare och elever.

Under eftermiddagen kommer följande frågeställningar att beröras:

 • Allt börjar med det egna förhållningssättet och inställningen – hur få till ett samarbete med kollegorna som
  främjar erfarenhetsutbyte och gynnar en mer meningsfull undervisning?
 • Hur förtydliga ansvarsfrågan och den gemensamma pedagogiska grundsynen i hela verksamheten?
 • Hur skapar du förutsättningar för att i kollegiet delge varandra de riktiga pärlorna i sitt eget ämnesdidaktiska
  utvecklingsarbete?
 • Hur få kollegiet att äga sitt utvecklingsarbete genom att leda med tillit utan att kontrollera?
 • Hur stödjer och följer du upp under utvecklingsprocessens gång med rutiner och struktur?
 • Så utvecklas en kultur som är tillåtande, öppen och lägger grund för utveckling

Under ledning av:
Christer Westlund som under 30 år ägnat sig åt att skapa innovationer för utbildningssystemet och utbildat och
handlett personal inom alla skolformer. Utgångspunkten har hela tiden varit att matcha samhällsutvecklingen,
skolsystemet och forskningen för att skapa de innovationer som bidrar till att stärka lärandet och göra utbildningar
mer värdefulla. Christer är även författare till boken Tillitsbaserat ledarskap i skolan och boken Värdeskapande
arbetslagsarbete.
Under eftermiddagen bryter vi för eftermiddagskaffe ca kl 14.45

Program

Klicka på bilden för att ladda ner

Anmälan