Projektbeskrivning

Differentierad och inkluderande undervisning

5-6 oktober 2020

Bonnier Conference Center, Stockholm

Metoder för alla elevers lärande i det tillgängliga klassrummet

  • Hur strukturera en differentierad undervisning utan extra anpassningar som tillvaratar olikheter och främjar delaktighet?
  • Stödjande strukturer och variation i uppgiften som minskar behovet av speciallösningar i klassrummet
  • Hur hitta engagemang och motivation till lärande hos varje elev – avgörande faktorer som skapar involverade och entusiastiska elever i det differentierade klassrummet
  • Verktyg för att analysera elevers behov av ledning och stimulans i lärandeprocessen utifrån sina egna förmågor
  • Hur utmana elever på olika kunskapsnivåer – nya möjligheter att lyckas genom differentiering av uppgifter och aktiviteter
  • Aktiverande undervisning med ett pedagogiskt ledarskap som engagerar hela klassen och stärker lärandet

Speciellt inbjuden: Petri Partanenfil.dr. och specialist i pedagogisk psykologi, leg. psykolog 

På spaning efter elevernas förutsättningar i lärandet och variationen i undervisningen – PASS-teorin som verktyg
Undervisningen ska ta hänsyn till elevers olika förutsättningar i lärandet. Men hur kan vi förstå ”olika förutsättningar”, och vad kan det innebära i arbetet med att skapa variation och differentiering i undervisningen? Ta del av en belysande föreläsning som ger dig metoderna.

Separat bokningsbar fördjupningseftermiddag den 6 oktober

Differentierad undervisning för särskilt begåvade elever – Fördjupa dig i en eftermiddag om differentierad undervisning för elever med en förmåga att nå längre i sin kunskapsutveckling. Du får lära dig mer om hur du praktiskt utformar och anpassar dina undervisningsstrategier för särskilt begåvade elever i ett inkluderande undervisningssammanhang.

Under ledning av: Mona Liljedahl, leg. gymnasielärare i svenska och engelska. Verksam som specialpedagog för samtliga åldrar. Författare till böckerna ”Särskilt begåvade elever – pedagogens utmaning och möjlighet” och ”Särskilt begåvade barn – förskolans utmaning och möjlighet”. Medförfattare till Skolverkets handledningsmaterial ”Särskilt begåvade elever”.

Datum och pris

Konferens och temaeftermiddag den 5-6 oktober 2020

Konferens: 6995 kr
Före 30 juni: 5995 kr

Temaeftermiddag: 2495 kr

Konferens + temaeftermiddag: 9490 kr
Före 4 september: 7990 kr
Före 30 juni: 6990 kr

Konferensanläggning

Bonnier Conference Center, Stockholm

Torsgatan 21, 113 21 Stockholm

Talare och praktikfall

Helena Wallberg
Gymnasielärare och specialpedagog, Specialpedagogen; Mod och Metod

Agneta Gulz
Professor i kognitionsvetenskap med inriktning lärande och undervisning, Lunds universitet och Linköpings universitet

Pia Vataja
Klass- och speciallärare, Svenska samskolan i Tammerfors, Finland

Eva Larsson
Lärare, rektor och fortbildare, Lectura AB

Mona Liljedahl
Pedagog/gymnasielärare och specialpedagog, författare och föreläsare

Jennie Wilson
Lärare, föreläsare, författare

Simon Hjort
Gymnasielärare och lektor, Linköpings kommun

Broschyr

Ladda ner fullständigt program här

Anmälan