Differentierad och
effektiv undervisning

19-20 oktober

7A Odenplan eller som livesänd webbkonferens

Föreläsare

Sofia Boo
filosofie licentiat i pedagogiskt arbete, lärare och forskare, Linköpings universitet

Helena Wallberg
gymnasielärare och specialpedagog, Specialpedagogen – MOD & METOD

Frida Malmgren
leg. psykolog och författare, Haninge kommun

Diana Storvik
specialpedagog och gymnasielärare, Frejagymnasiet, Mölndals stad

Annika Macklin
lärare år 4-6, Snättringeskolan, Huddinge kommun

Cajsa Jahn
lärare, författare, utbildare och coach, Danderyds kommun/Pusselfamiljen

Malin Reuterswärd
lärare, författare, utbildare och coach, Danderyds kommun/Pusselfamiljen

Stefan Hertz
lärare och skolutvecklare, Haninge kommun/ Stefan Hertz utbildning

Simon Hjort
gymnasielärare, skolutvecklare och lektor, Linköpings kommun

Fokus på inkludering, elevers engagemang, motivation och delaktighet i lärandet

  • Hur lyckas med en differentierad lektionsplanering med fokus på elevers behov, gemenskap och delaktighet – nya möjligheter till en undervisning som når alla elever
  • Stödjande strukturer för kollegialt arbete som ger bättre förutsättningar för en differentierad undervisning
  • Lektionsdesign och undervisningsstrategier som ger eleven ökade möjligheter att äga sin egen lärprocess – hur stärka eleven och skapa större självständighet?
  • Hur utforma strukturer för eleverna att jobba tillsammans i klassrummet trots olika nivåer och svårigheter?
  • Så blir den fysiska lärmiljön en möjliggörare till inkluderande förhållningssätt och differentierade arbetsmetoder
  • Hur arbeta proaktivt och systematiskt i planering, genomförande och bedömning där alla elever ges möjlighet till lärande

Separat bokningsbar fördjupningseftermiddag den 20 oktober

Inkluderande ledarskap i klassrummet
– så skapas trygghet och lärande som utmanar alla elever på rätt nivå

Eftermiddagen ger dig metoder som utvecklar ditt ledarskap och skapandet av rutiner, regler och förhållningssätt för att utveckla en inkluderande lärandemiljö där fler elever har möjlighet till ökad måluppfyllelse.
Under ledning av: Stefan Hertz, utbildad lärare i SO-ämnena och efterfrågad föreläsare och författare till bl a boken Konstruktivt ledarskap i klassrummet och
på skolan.

Priser

Boka innan
1 september
Boka innan
29 september
Ordinarie pris
Konferens5 995 kr6 995 kr6 995 kr
Fördjupningseftermiddag2 495 kr2 495 kr2 495 kr
Konferens + fördjupningseftermiddag6 990 kr7 990 kr9 490 kr
Webbsändning konferens4 995 kr5 995 kr5 995 kr
Webbsändning fördjupningseftermiddag1 995 kr1 995 kr1 995 kr
Webbsändning konferens + fördjupningseftermiddag5 990 kr6 990 kr7 990 kr

Plats

Så här tycker några av våra tidigare deltagare från våra konferenser:

”Mycket bra att det varvades både teori, forskning och praktiska idéer och övningar i klassrummet”

”Bra och kunniga föreläsare som har god kunskap om vilka framgångsfaktorer som gynnar alla elevers lärande i skolan”

”Bra exempel, praktiskt nära, konkreta och djupa genomgångar. Spännande föreläsare”

Klicka på bilden för att ladda ner

klicka på bilden för att ladda ner

Programschema