AI i undervisningen

23-24 oktober 2023

Bygget konferens i Stockholm eller som
livesänd digital konferens

Föreläsare

Mats Larsnäs, leg. gymnasielärare,
Sveriges Ridgymnasium

Martin Howe, pedagogisk utvecklare,
Borlänge kommun

Malin Frykman, skolutvecklare och
Innovationsledare, Innovitaskolan/Pops Academy

Kristina Alexanderson, ansvarig för
skolsatsningarna, Internetstiftelsen

Johanna Kristensson, leg. logoped
& språk-, läs- och skrivutvecklare, Halmstads kommun

Pelle Wijkström, lärare, Hagaskolan,
Vallentuna kommun

Carin Thörnqvist, stormentor och
lärare, Hagaskolan, Vallentuna kommun

Anders Enström, MA/NO-lärare,
Lärande Grundskola Skapa, Huddinge

Strategier och metoder som gör undervisningen effektivare, motiverande och bidrar till elevens lärande

 • Vad behöver elever lära sig för att möta framtiden – vad ställer det för krav på undervisningen, ledarskapet och organisationen?
 • ChatGPT i undervisningen och i den pedagogiska planeringen för både lärare och elever
 • Så stöttas eleverna i sitt källkritiskt tänkande i de nya digitaliserade kanalerna
 • Hur skapa anpassad och tidseffektiv lektionsplanering samt engagerande undervisning med stöd av AI – läraren, eleven och AI i samarbete för ökat lärande
 • Värdegrundsarbete i skolan som stärker eleverna i den snabba utvecklingen i sociala medier och AI
 • Strategier att arbeta mer språkutvecklande när den digitala världen tar en allt större plats i skolan
 • Hur kan AI stötta skolans kompensatoriska uppdrag och ge en mer differentierad undervisning?

Separat bokningsbar fördjupningseftermiddag den 24:e oktober

Organisera en skola i en digital värld – hur hitta balansen med det digitala och det analoga

Eftermiddagen berör frågeställningar om den lärande organisationens struktur och utforskar hur den behöver designas för att få till bästa möjliga samspel mellan de analoga och digitala i skolan och undervisningen. Du får ta del av olika konkreta arbetssätt och metoder för att leda lärandet in i framtiden.
Under ledning av: Malin Frykman, skolutvecklare och Innovationsledare, Innovitaskolan och Pops Academy.

Priser

Boka innan den
1 september 2023
Boka innan den
29 september 2023
Ordinarie pris
Konferens5 995 kr6 995 kr6 995 kr
Fördjupningseftermiddag2 495 kr2 495 kr2 495 kr
Konferens + fördjupningseftermiddag6 990 kr9 490 kr9 490 kr
Webbsändning konferens4 995 kr5 995 kr5 995 kr
Webbsändning fördjupningseftermiddag1 995 kr1 995 kr1 995 kr
Webbsändning konferens + fördjupningseftermiddag5 990 kr6 990 kr7 990 kr

Plats

Så här tycker några av våra tidigare deltagare från våra konferenser:

”Jättefint hur delarna bildade en genomtänkt övergripande helhet. Välplanerad och organiserad konferens med tillfälle att träffa kollegor från hela landet. Roligt, lärorikt och inspirerande! Längtar till att utveckla arbetet på mina skolor!”

”Mycket proffsigt! Min fjärde konferens hos er och har aldrig varit besviken”

”Mycket bra att det varvades både teori, forskning och praktiska idéer och övningar i klassrummet”

”Bra och kunniga föreläsare som har god kunskap om vilka framgångsfaktorer som gynnar alla elevers lärande i skolan”

”Bra exempel, praktiskt nära, konkreta och djupa genomgångar. Spännande föreläsare

Klicka på bilden för att ladda ner

klicka på bilden för att ladda ner

Programschema

Programdag 1, den 23 oktober

09.00-09.30 Registrering
09.30-09.35 Välkommen till konferensen
09.35-10.20 Digitalt lärande
I den här föreläsningen diskuterar Torkel
Klingberg hur digitaliseringen påverkar arbetsminne,
koncentrationsförmåga och inlärning. Möjliga framtidsscenarier målas också upp, där digitalisering och AI löper
som en röd tråd som kommer att påverka samhälle, skolan
och lärarens roll.

Torkel Klingberg är professor i kognitiv
neurovetenskap vid Karolinska Institutet och
forskar kring barns utveckling och inlärning.

10.20-10.50 Förmiddagspaus
10.50-12.00 Förvandla lärandet med AI – skapa engagerande, anpassade och tidseffektiva lektioner

 • AI som verktyget för innovativa lektioner – förändra ditt
  klassrum med AI:s hjälp i skapandet av interaktiva och
  kreativa lektioner.
 • Visualisera lärandet med AI – skapa interaktiva quiz och
  tydliga visualiseringar som förbättrar elevernas förståelse
  och engagemang.
 • Individualisera lärande med AI – anpassa lärandet till
  varje elevs behov med AI:s förmåga att skräddarsy och
  förenkla lektionsinnehållet.
 • AI som din tidsbesparare – låt AI hantera planering
  och innehållsskapande, frigör tid för det som verkligen
  betyder något – att stödja elevernas lärande.

Mats Larsnäs har drygt tjugo års IT-pedagogisk erfarenhet
och arbetar idag som legitimerad gymnasielärare på Sveriges
Ridgymnasium i Varberg.

12.00-13.00 Lunch

13.00-14.00 Att motverka näthat – elevers delaktighet i
värdegrundsarbetet
Vad gör barn och unga på nätet och vad är de med om
på sociala medier? Vuxenvärlden har ofta svårt att hålla
jämna steg med den digitala utvecklingen och för skolans
del skapar detta svårigheter i arbetet med värdegrund och
mot kränkningar. Denna föreläsning visar hur elever kan
engageras i skolans utvecklingsprocesser och erbjuder en
metod för att arbeta förebyggande mot kräkningar på nätet.
Metoden går under namnet IT-supportelever och bygger på
föreläsarnas väl beprövade erfarenheter.
Carin Thörnqvist arbetar som Stormentor på Hagaskolan
i Vallentuna. Hon är utbildad svensk- och idrottslärare,
och har även en bakgrund som förstelärare, klasslärare och
utvecklingsledare inom grundskolan.

Pelle Wijkström, idrottslärare och lärarassistent på Hagaskolan i Vallentuna.
Han har mångårig erfarenhet av förebyggande arbete mot
näthat och hur man engagerar eleverna i strävan mot en
tryggare värld på nätet. Tillsammans driver de initiativet
Nätkärlek.

14.00-14.20 Eftermiddagspaus
14.20-15.20 Strategier att arbeta med språket och skrivandet/
språkutvecklande när den digitala världen tar en
allt större plats i skolan

 •  Hur stimulera språket och språkutvecklingen när alltmer
  sker digitalt både hemma och i skolan?
 • Hur bör vi uppdatera det pedagogiska utbudet för att
  stimulera elevernas språkutveckling?
 • Hur drar vi nytta av de digitala verktygen för elever i språklig
  sårbarhet och möjlighet att skapa differentierade texter och uppgifter?

Johanna Kristensson är leg. logoped med uppdrag som
språk-, läs- och skrivutvecklade i Halmstads kommun. Hon
arbetar även på Oribi i Lund med utveckling av digitalt
språk- och rättstavningsstöd. Hennes blogg ”Logopeden i
skolan” kan du följa på logopedeniskolan.se

15.20-15.30 Bensträckare

15.30-16.45 Differentierad undervisning och nya möjligheter
med AI – en titt under huven på våra digitala
verktyg i klassrummet
AI finns redan i våra befintliga verktyg – men hur används de
i undervisningen? De verktyg som många av oss sedan länge
använt i klassrummet grundar sig på AI-tekniken. Denna
föreläsning vill ”lugna hypen” kring AI som någon ny teknik
då AI-tekniken har funnits sedan länge. Fokus är hur vi tar
tillvara på den befintliga tekniken och förhåller oss till den och
samtidigt bekantar oss på de nya möjligheter som lanseras.

 • Det kompensatoriska uppdraget för en mer likvärdig
  skola och undervisning – med en välfylld verktygslåda ges
  eleven möjligheter utifrån just sina behov.
 • Differentierad undervisning och utvecklade möjligheter
  – moderna verktyg bidrar till en strukturerad och lustfylld
  undervisning.
 • Individanpassat lärande för en differentierad
  lärandeprocess – vi coachar/leder eleverna på deras vägar
  mot samma mål.
 • Arbeta smart och få tid över till det viktiga – på en
  arbetsplats för alla används tekniska lösningar för att
  skapa tid för verksamhetsutveckling.

Martin Howe arbetar sedan augusti 2022 som pedagogisk
utvecklare i Borlänge kommun med uppdraget att stärka
förtrogenheten hos elever och personal när det kommer
till att använda digitala verktyg som ett komplement i
undervisningen och yrkesutövningen. Martin har haft
flertalet olika yrkesroller i pedagogiska verksamheter,
alltid med målsättningen att utveckla verksamheten och
ofta med stöd av digitala verktyg. Ett arbete som 2022
uppmärksammades genom att Martin tilldelades Guldäpplet.
Martins ledord och uppmaning är att ”bli förtrogen med det
du har”.

16.45 Första konferensdagen avslutas

Programdag 2, den 24 oktober

08.00-08.15 Morgonkaffe
08.15-09.45 En skola i tiden – organisation och anpassningar
i undervisningen utifrån möjligheterna med AI i
lärandets tjänst

 • Vad är AI – hur kompetent är verktygen och vilka
  möjligheter och konsekvenser får AI för samhället och
  undervisningen/skolan i stort?
 • Hur blir AI ett stöd för motiverande och effektivt lärande
  – hur fånga lärandet där eleverna befinner sig?
 • Vad behöver elever lära sig för att klara framtidens
  arbetsliv – vad ställer det för krav på undervisningen,
  lärarna och organisationen?

Peter Parnes är professor vid Luleå tekniska
universitet inom Distribuerade datorsystem där
han driver forskningscentret ArcTech Learning
Lab. Peter har doktorerat på teknik för mänsklig
kommunikation och forskar primär om hur AI kan tillämpas
för att stötta lärande för alla. Dessutom är han en aktiv
bloggare om AI och lärande på www.parnes.com

09.45-10.05 Förmiddagspaus
10.05-11.20 ChatGPT i undervisningen och den pedagogiska
planeringen för både lärare och elever

 • Hur kan ChatGPT användas praktiskt och bidra till att
  spara tid för oss lärare?
 • Hur undervisar du dina elever om vad ChatGPT är?
 • Hur ska man prompta för att ChatGPT ska svara som man
  vill?
 • Har alla elever tillgång till AI-verktyg?
 • Hur kan AI-verktyg som ChatGPT hjälpa eleverna och
  vara en pluggkompis?
 • Hur kan ChatGPT användas för att skapa en mer
  differentierad undervisning med bl a texter på olika
  nivåer?
 • Vad innebär det att ChatGPT kallas alla elevers
  storasyster?
 • Vad innebär ett förbud för ChatGPT och andra AItjänster i skolan?

Anders Enström arbetar som MA/NO-lärare på Lärande
Grundskola Skapa i Huddinge och är vinnare av Guldäpplet
2022.

11.20-11.30 Bensträckare
11.30-12.30 Så hjälper du elever att bli medvetna
källgranskare i vardagen och i de nya digitala
kanalerna?

 • Vad behöver eleverna för kunskaper och källkritiskt
  tänkande i den nya digitaliserade världen med bla
  chattbot som kommer med påståenden utan hänvisande
  källa?
 • Hur får vi eleverna att upptäcka, värdera och vara
  medvetna om fake news?
 • Så blir eleverna mer sökkritiska med ökad förståelse för
  bakomliggande syfte med viss informationsförmedling i
  de digitala kanalerna – vad ska de vara uppmärksamma
  på?
 • Vilka frågor bör ställas till eleverna för att säkra upp ett
  källkritiskt tänkande och hantering av digitalt material?

Kristina Alexanderson är ansvarig för skolsatsningarna
på Internetstiftelsen, och en av Sveriges ledande experter
kring digital kompetens. Hon är också en mycket uppskattad
föreläsare. Kristina ansvarar för Internetstiftelsens
skolsatsningar, och är en av landets ledande experter på
arbetet med digital kompetens i skolan.

12.30 Konferensen avslutas
12.30-13.30 Lunch för deltagare i den separat
bokningsbara fördjupningseftermiddagen.
13.30-16.30 Separat bokningsbar
Fördjupningseftermiddag ” Organisera en skola i
en digital värld”

Separat bokningsbar Fördjupningseftermiddag kl. 13.30-16.30

Organisera en skola i en digital värld
– hur hitta balansen med det digitala och det analoga

Under denna fördjupningseftermiddag lyfter vi fram några av de frågeställningar som har störst potential att göra
störst skillnad i arbetet med att leda lärande framöver. Vi inleder med att ta avstamp i den lärande organisationens
struktur och utforskar hur vi behöver designa den för att få till bästa möjliga samspel mellan det analoga och
digitala. Med utgångspunkt i det kopplar vi sedan på olika konkreta arbetssätt och metoder för att leda lärande.
Under eftermiddagen får du bl a ta del av frågeställningar som:

 • Hur behöver skolan utvecklas i en alltmer digitaliserad värld?
 • Hur säkra att pedagoger och övriga medarbetare arbetar utifrån en gemensam målbild och använder
  analoga respektive digitala resurser på ett medvetet sätt?
 • Hur kan vi maximera nyttan av digitala resurser samtidigt som vi säkerställer lärande- och kunskapsmålen
  hos eleverna?
 • Hur kan man organisera verksamheten på ett sätt som stimulerar det undersökande och utforskande
  förhållningssätt?
 • Hur kan vi arbeta datadrivet för att följa upp och analysera elevernas lärande kontinuerligt?

Under ledning av:
Malin Frykman är Innovationsledare på Innovitaskolan och Pops Academy. Hon har bred erfarenhet av
digitalisering inom skolan, bland annat som lärare, rektor och som skolutvecklare med fokus på digitalisering.
Hon är också författare till böckerna ”Skolledare i en digitaliserad värld” och ”Formativt ledarskap i en digitaliserad
värld”. Med en gedigen och bred erfarenhet av skolledarskap, formativt lärande och digitalisering kommer
hon utmana våra tankar kring att leda lärande i en digitaliserad omvärld. Under hösten 2021 blev hon tilldelad
Guldäpplets jubileumsutmärkelse.

Under eftermiddagen bryter vi för eftermiddagskaffe ca 14.45