SPECIELLT INBJUDEN – Ross W. Greene – Barn och elever med utmanande beteende 2018-02-13T13:42:30+00:00

Project Description

Barn och elever med utmanande beteende

17-18 maj 2018, Bonnier Conference Center, Stockholm

SPECIELLT INBJUDEN: Ross W. Greene

Barn gör rätt om de kan – CPS, Collaborative & Proactive Solutions, och strategier som stödjer elever med utmanande beteende att hitta rätt

Under en heldag får du metoder och förhållningssätt som gör dig säkrare och tryggare i arbetet med barn och elever med utmanande beteende. Ross W. Greene utgår från CPS, Collaborative & Proactive Solutions – ett samarbetsbaserat förhållningssätt och problemlösningsbaserat arbetssätt som är särskilt användbara i arbetet med barn och elever med ett utmanande beteende men är även ett stöd i relationen med alla barn och elever.

Förebyggande insatser och lågaffektivt bemötande

  • Utveckla ett lågaffektivt förhållningssätt som stärker eleven, relationen och lärandet
  • Metoder för att undvika destruktiva beteenden och konflikter – hur ligga steget före och verka förebyggande i lärmiljön?
  • Hur identifiera orsakerna till ett utmanande beteende för att i samverkan med barnet hitta lösningar som fungerar långsiktigt?
  • NPF anpassad skola som gynnar alla elever – undervisningsstrukturer och ledarskap inom skolan som ökar lärandet
  • Praktiskt utvecklingsarbete – framgångstrategier och kollegialt lärande som får till en beteendeförändring och ett lågaffektivt förhållningssätt som genomgriper hela organisationen

Datum

Konferens den 17-18 maj 2018

Pris

Konferens: 6995 kr
Före 13 april: 5995 kr

Konferensanläggning

Bonnier Conference Center,
Torsgatan 21, Stockholm

Talare och praktikfall

Ross W. Greene
CPS, Virginia Tech och University of Technology i Sydney, Australia

Susanne Dybeck
Rektor, Svartbäcksskolan, Haninge

Mia Åkerblom
Förstelärare, Svartbäcksskolan, Haninge

Annelie Karlsson
Specialpedagog, Funkkonsulten AB

Ulrika Aspeflo
Logoped, specialpedagog, författare, föreläsare och handledare/konsult

Broschyr

Ladda ner fullständigt program här

Anmälan

Bokningsvillkor