Utbildning och undervisning i förskolan2018-09-14T08:17:59+00:00

Project Description

Utbildning och undervisning i förskolan

15-16 oktober 2018 – Citykonferensen Ingenjörshuset, Stockholm

Systematiskt kvalitets- och utvecklingsarbete för framtidens förskola

  • Förskolans stärkta pedagogiska uppdrag – vad innebär undervisningsbegreppet och vad betyder det för förskolans
    utvecklingsarbete?
  • Hur använda läroplanen som stöd och metod för att levandegöra förskolans uppdrag i praktiken?
  • Hur balansera att förskolan förblir förskola och inte skolifieras – leda och styra med fokus på utbildning och undervisning i framtidens förskola
  • Digitaliseringen som en naturlig del i verksamheten – implementering av moderna arbetssätt och lärverktyg
    utifrån förskolans uppdrag
  • Systematiskt kvalitetsarbete ur ett undervisningsperspektiv – dokumentation, analys och bedömning som synliggörande av barns utveckling och lärande

Missa inte!

Christian Eidevald, leg. förskollärare och docent, Stockholms universitet, ”Omsorgsfull och lekfull undervisning i förskolan”. Christian var bland annat med i expertgruppen inför revideringen av läroplanen och är en av de forskare som skrivit i Skolverkets kunskapsöversikt om Undervisning i förskolan.

Separat bokningsbar fördjupningseftermiddag den 16 oktober

”Systematiskt professions- och utvecklingsarbete baserat på evidensbaserat lärande och beprövad erfarenhet” – under ledning av John Steinberg, fil dr i pedagogik, författare och utbildare.

Ta del av en inspirerande eftermiddag som ger dig strategier för att stärka kollegiets gemensamma lärande och höja kompetensnivån där individens inneboende potential och unika resurser tas tillvara.

Datum och pris

Konferens och fördjupning den 15-16 oktober 2018

Konferens: 6995 kr
Före 15 juni: 5995 kr

Fördjupning: 2495 kr

Konferens + fördjupning: 9490 kr
Före 14 september: 7990 kr
Före 15 juni: 6990 kr

Konferensanläggning

Stockholm, Citykonferensen Ingenjörshuset

Malmskillnadsgatan 46 111 84 Stockholm

Talare och praktikfall

Christian Eidevald
leg. förskollärare och docent, Stockholms universitet

John Steinberg
fil. dr i pedagogik, författare och utbildare

Susanne Svedberg
fleg. förskollärare och enhetschef Kvalitet och Integration, Nyköpings kommun

Anette Eskilsson
verksamhetsutvecklare för förskola, Mölndals stad

Carina Eriksson
verksamhetsutvecklare och kreativ ledare, förskolans resurscenter, Mölndals stad

Inger Fält
fil. mag i pedagogik och tidigare universitetsadjunkt, Linnéuniversitetet

Malin Andersson
bitr. förskolechef, Åstorps kommun

Erika Kyrk Seger
pedagogisk samordnare, Gråbo förskolor, Lerums kommun/Lärande Framtid

Martina Lundström
verksamhetsutvecklare och pedagogista, Göteborgs stad

Broschyr

Ladda ner fullständigt program här

Anmälan

Bokningsvillkor