Språkstörning och språklig sårbarhet2018-11-30T00:06:36+00:00

Project Description

Språkstörning och språklig sårbarhet

21-22 jan 2019 – Citykonferensen Ingenjörshuset i Stockholm

Anpassade lärmiljöer och inkluderande arbetsmetoder för alla elevers språkliga lärande

  • Generella lösningar och stöd som hjälper alla elevers språkutveckling men i synnerhet elever med språkstörning – visuellt stöd och konkreta anpassningar i klassrummet
  • Språkstörning hos flerspråkiga elever – strategier där den språkliga utvecklingen kan bedömas på båda språken för rätt stödinsatser
  • Säkra konkret och strukturerat stöd utifrån eleven förutsättningar, kunskapskraven och de krav som ställs i klassrummet
  • Framgångsrika arbetsmetoder som stärker begreppsbildningen och ökar ordförrådet – senaste forskningen om klassrumsnära arbete vid språkstörning
  • Språkstödjande insatser i alla ämnen som möjliggör ökat lärande trots språkstörning– forskning och praktiskt tillämpbar vetenskap för ett inkluderande och språkutvecklande arbetssätt

Separat bokningsbar fördjupningseftermiddag den 22 januari

Effektfullt utvecklingsarbete och handledning kring språkstörning och språklig sårbarhet”

-under ledning av Malin Valsö, leg. psykolog med inriktning på organisations-, kvalitets- och kompetensutveckling inom grundskola och gymnasium. Ta del av en inspirerande eftermiddag där du som ger dig praktiska arbetssätt och strategier som tar handledningen och utvecklingsarbetet till nästa nivå. Ta del av strategier om hur du förskjuter fokus från individen till uppdraget och där målet är att utveckla en lärmiljö och undervisning som är tillgänglig för varje elev.

.

Datum

Konferens och fördjupning den 21-22 jan 2019

Pris

Konferens: 6995 kr
Före 19 december: 5995 kr

Fördjupning: 2495 kr

Konferens + fördjupning: 9490 kr
Före 19 december: 7990 kr
Före 26 oktober: 6990 kr

Konferensanläggning

Citykonferensen Ingenjörshuset,
Malmskillnadsgatan 46, Stockholm

Talare och praktikfall

Anna Eva Hellin
Leg. logoped, Karolinska Institutet/Röstkonsultens logopedmottagningar

Ulrika Aspeflo
Leg. logoped, specialpedagog, författare, föreläsare och handledare/konsult

Elin Solli
Leg. logoped, projektledare för projektet ”Att möta elever med språkstörning”, Nacka kommun

Annika Sönnerhed
Leg. logoped, projektledare för projektet ”Anpassad språklig medvetenhetsträning för  barn med språkstörning ”, Nacka kommun

Karin Källström
Specialpedagog och hörselpedagog, Nacka kommun

Anna Strid
Språk-, läs- och skrivutvecklare och samordnare för pedagog- och logopedgruppen, Nacka kommun

Sybille Dillström
Leg. logoped, Talkliniken Danderyds sjukhus, Logopedmottagning Jakobsbergs sjukhus

Nadia Ehn
Bitr. rektor, Brageskolan, Sollentuna kommun

Sara Lindbäck
Speciallärare, Brageskolan, Sollentuna kommun

Pradeepa Jayabalan
Ma/No lärare, Brageskolan, Sollentuna kommunUtvecklingsledare, Kungälvs kommun

Malin Valsö
VD, leg psykolog, skolutvecklare, författare och föreläsare, Elevhälsokonsulterna

Helena Wallberg
Gymnasielärare och specialpedagog, Specialpedagogen; Mod & Metod.  Helena har mer än 20 års erfarenhet av att undervisa och arbeta medelevhälsan i skolan. Helena är författare till böckerna Formativbedömning i praktiken, Återkoppling för utveckling  och Att sätta betyg . Hon driver också bloggen Det inkluderandeklassrummet . Efter en kort period på Skolverket är Helenanumera utbildningskonsult och jobbar med frågor ominkludering, bedömning och undervisning på många skolormed fokus på ett gemensamt ansvar och lärande kring dessaviktiga frågor.

Broschyr

Ladda ner fullständigt program här

Anmälan

Bokningsvillkor