NYTT TILLFÄLLE! Språkstörning och språklig sårbarhet 2018-03-13T00:38:39+00:00

Project Description

Språkstörning och språklig sårbarhet

–anpassade lärmiljöer och inkluderande undervisning

för alla elevers och barns språkliga lärande

3-4 maj 2018 Citykonferensen Ingenjörshuset, Stockholm

Anpassade lärmiljöer och inkluderande undervisning för alla elevers och barns språkliga lärande

 • Ökad delaktighet för elever och barn med språkstörning – forskning och praktiskt tillämpbar vetenskap för ett
  inkluderande och språkutvecklande arbetssätt
 • Individanpassad och strukturerad undervisning som ger språkligt stöd i klassrummet – tidiga anpassningar och insatser
  i alla ämnen som möjliggör lärande trots språkstörning
 • Språkstörning och andra samtidigt förekommande funktionsnedsättningar – vilka stödinsatser kräver de olika svårigheterna och kombinationerna?
 • Framgångsrikt utvecklingsarbete och kollegialt lärande som ger effekt och är till gagn för alla elever oavsett språklig nivå
 • Språkstörning hos nyanlända och flerspråkiga elever – vilka specifika stödinsatser behöver flerspråkiga barn och elever
  med språkstörningar
 • Strukturer som stärker elever med språkstörning och ger dem ökade möjligheter att klara det sociala samspelet och bygga
  relationer i skolan

Separat bokningsbar fördjupningseftermiddag den 4 maj 2018:

Alternativa digitala hjälpmedel och stödstrukturer i klassrummet för bättre studieresultat hos elever med språkstörning. Välkommen till en inspirerande fördjupning där du får ta del av alternativa digitala lärverktyg som stöttar och tar eleven ur sitt sårbara läge och hur du kommer vidare med ett framgångsrikt utvecklingsarbete med stödstrukturer för språkfrämjande insatser på skolan.

Eftermiddagen leds av Erica Eklöf, med uppdrag som språk-, läs- och skrivutvecklare i Halmstads kommun och  Johanna Kristensson, leg. logoped med uppdrag som språk-, läs- och skrivutvecklade i Halmstads kommun

Datum

Konferens 3-4 maj 2018

Pris

Konferens: 6995 kr
Före 13 april: 5995 kr
Fördjupning: 2495 kr
Konferens och fördjupning: 9490 kr
Före 13 april: 7990 kr
Före 16 mars: 6990 kr

Konferensanläggning

Citykonferensen Ingenjörshuset, Stockholm

Malmskillnadsgatan 46, Stockholm

Talare och praktikfall

Anna Eva Hallin
leg logoped och medicine doktor, Karolinska Institutet/ Röstkonsultens logopedmottagningar

Elisabeth Fernell
professor, Gillbergcentrum Göteborgsuniversitet

Erica Eklöf
specialpedagog, Halmstads kommun

Johanna Kristensson
leg. logoped, Halmstads kommun

Anna-Karin Hedlund
förstelärare, Riksgymnasiet för döva och hörselskadade, Örebro kommun

Eva-Kristina Salameh
med dr och leg logoped, Skånes universitetssjukhus

Astrid Frylmark
leg logoped, utbildare och föreläsare

Helena Bengtsson
lärare, Nyhemsskolan, Halmstads kommun

Jytte Mortensen
ansvarspedagog, Nyhemsskolan, Halmstads kommun

Broschyr

Ladda ner fullständigt program här

Anmälan

Bokningsvillkor