Språkstörning och språklig sårbarhet 2017-10-27T23:11:57+00:00

Project Description

Språkstörning och språklig sårbarhet

31 januari- 1 februari 2018, Citykonferensen Ingenjörshuset, Stockholm

Språkstörning och språklig sårbarhet

– anpassade lärmiljöer och inkluderande undervisning för alla elevers och barns språkliga lärande

  • Ökad delaktighet för elever och barn med språkstörning– forskning och praktiskt tillämpbar vetenskap för ett
    inkluderande och språkutvecklande arbetssätt
  • Individanpassad och strukturerad undervisning som ger språkligt stöd i klassrummet – tidiga anpassningar och insatser i alla ämnen som möjliggör lärande trots språkstörning
  • Språkstörning och andra samtidigt förekommande funktionsnedsättningar – vilka stödinsatser kräver de olika svårigheterna och kombinationerna?
  • Framgångsrikt utvecklingsarbete och kollegialt lärande som ger effekt och är till gagn för alla elever oavsett språklig nivå
  • Språkstörning hos nyanlända och flerspråkiga elever – vilka specifika stödinsatser behöver flerspråkiga barn och elever med språkstörningar
  • Strukturer som stärker elever med språkstörning och ger dem ökade möjligheter att klara det sociala samspelet och bygga relationer i skolan

Separat bokningsbar fördjupningseftermiddag den 1 februari

Alternativa digitala hjälpmedel och stödstrukturer i klassrummet för bättre studieresultat hos elever medspråkstörning

– under ledning av Erica Eklöf och Johanna Kristensson, läs- och skrivutvecklare i Halmstads kommun.

Ta del av en inspirerande eftermiddag som lägger fokus i alternativa digitala lärverktyg som effektivt stöd för elever med språkstörning och för de som befinner sig i språklig sårbarhet

Datum

Konferens den 31 januari-1 februari 2018

Pris

(alla priser är  exkl. moms)

Konferens:
anmälan t.o.m. 14 december- 5995 kr
Ordinarie pris: 6995 kr

Fördjupning: 2495 kr

Konferens + fördjupning:
anmälan t.o.m. 26 oktober- 6990 kr
anmälan från 27 oktober  t.o.m 14 december-  7990 kr
Ordinarie pris: 9490 kr

Konferensanläggning

Citykonferensen Ingenjörshuset,
Malmskillnadsgatan 46, Stockholm

Talare och praktikfall

Anna Eva Hallin
leg logoped och forskare vid Karolinska insitutet.

Elisabeth Fernell
professor i barn- och ungdomspykiatri, Göteborgs universitet.

Anette Nyd Lind
lärare Nyhemskolan, Halmstads kommun.

Helena Bengtsson
lärare Nyhemskolan, Halmstads kommun.

Ketty Holmström
logoped, programdirektör för logopedutbildning i Lund.

Anita Isakson
specialpedagog, kommunal språkutvecklare, Hjo kommun.

Anna-Karin Hedlund
förstelärare vid Riksgymnasiet för döva och hörselskadade i Örebro.

Astrid Frylmark
logoped, kurslärare och författare, OrdAF Förlag.

Broschyr

Ladda ner fullständigt program här

Anmälan