Specialpedagogiskt forum med bl.a. Petri Partanen2018-09-14T08:17:26+00:00

Project Description

Specialpedagogiskt forum

24-25 september 2018, Citykonferensen Ingenjörshuset, Stockholm

SPECIELLT INBJUDEN: Petri Partanen

Strategier och metoder för specialpedagogiskt utvecklingsarbete

  • Tillgänglig lärmiljö och anpassad undervisning – specialpedagogiskt utvecklingsarbete för en skola som möter alla elevers behov
  • Styrdokument, kunskapskrav och bedömning – strategier för att bättre förstå elevens behov och stödja mot kunskapsmålen
  • Elever med svag begåvning och teoretiskt tänkande – hur möta elever där förutsättningar och kraven inte stämmer överens?
  • Öka skolans inkluderingskapacitet – så når du ut i klassrummet med den specialpedagogiska handledningen och kollegiala lärandet
  • Barns och elever med psykisk ohälsa – strategier som förebygger, motverkar och är hälsofrämjande
  • Lågaffektivt bemötande och strukturer som förebygger utmanande beteende och implementerar det lågaffektiva förhållningssättet på skolan

Separat bokningsbar fördjupningseftermiddag den 25 september

En funktionskompetent skola – specialpedagogisk/kollegial handledning och strukturer som stödjer en tillgänglig skola.

Välkommen till en inspirerande fördjupning där du får ta del av  7-stegsmodellen för utvecklingsprocess och systematiskt kvalitetsarbete.

Under ledning av Ann Lindgren,  gymnasielärare örfattare och projektledare i ”Danderydsmodellen”, Danderyds kommun.

Datum

Konferens och fördjupning den 24-25 september 2018

Pris

Konferens: 6995 kr
Före 25 maj: 5995 kr

Fördjupning: 2495 kr

Konferens + fördjupning: 9490 kr
Före 3 september: 7990 kr
Före 25 maj: 6990 kr

Konferensanläggning

Citykonferensen Ingenjörshuset

Malmskillnadsgatan 46, Stockholm

Talare och praktikfall

Petri Partanen
Fil.dr, leg.psykolog och specialist i pedagogisk psykologi

Ida Necovski
Specialpedagog, föreläsare och författare, Aneby kommun

Helena Wallberg
Gymnasielärare och specialpedagog, Specialpedagogen; Mod & Metod

Ann Lindgren
Gymnasielärare, författare och projektledare Danderydsmodellen, Danderyds kommun

Ida Lindblad
Leg. psykolog och forskare, Gillbergcentrum Göteborgs universitet

Anna Nygren
livspedagog, föreläsare, författare och grundare, Ung Livsstil

Terése Österholm
Leg. psykolog, Österholm, psykologkonsult

Julia Andersson
Skollogoped med vidareutbildning inom specialpedagogik, Umeå kommun

Broschyr

Ladda ner fullständigt program här


Anmälan

Bokningsvillkor