NYTT TILLFÄLLE Specialpedagogiskt forum 2018 2017-10-27T23:06:50+00:00

Project Description

NYTT TILLFÄLLE

Specialpedagogiskt Forum 2018

– Forskning och utveckling av specialpedagogiska metoder, insatser och handledning

8-9 februari 2018 Bonnier Conference Center, Stockholm

Forskning och utveckling av specialpedagogiska metoder, insatser och handledning

  • Neuropsykiatriska funktionshinder och den senaste forskningen – hur bör insatser, skolmiljön och undervisningen utvecklas för att möta behoven?
  • Svagt begåvade elever med teoretiska kunskapsutmaningar – hur stötta de elever som kommer i kläm i skolan när krav på teoretisk begåvning ökar?
  • Framgångstrategier som implementerar arbetet med extra anpassningar och i större utsträckning ger ett generellt stöd till alla elever
  • Systematiskt arbete för att främja skolnärvaro och förhindra långvarig frånvaro – hur vända frånvaro till närvaro där varje timme räknas?
  • Språklig utveckling och språklig sårbarhet – senaste forskningen och verkningsfulla stödinsatser för att nå målen och kunskapskraven
  • Specialpedagogisk stöttning och handledning – hur kommer din kompetens till sin rätt i arbetet närmast kollegor och elever

Separat bokningsbar fördjupningseftermiddag den 9 februari 2018:

Specialpedagogens uppdrag spm handledare – förhållningssätt och metoder som stöd i handledningsprocessen. Välkommen till en inspirerande fördjupning där du får ta del av hur kan stödja och handleda för att nå ut med din kompetents och handledning till kollegor och elever.

Eftermiddagen leds av Maja Lindqvist, specialpedagog och gymnasielärare, ALSA Pedagogik

Datum

Konferens 8-9 februari 2018

Pris

Konferens: 6995 kr
Före 19 december: 5995 kr
Fördjupning: 2495 kr
Konferens och fördjupning: 9490 kr
Före 19 december: 7990 kr
Före 27 oktober: 6990 kr

Konferensanläggning

Bonnier Conference Center,
Torsgatan 21, Stockholm

Talare och praktikfall

Sven Bölte
professor, Center of Neurodevelopmental disorders, Karolinska Institutet

Elisabeth Fernell
professor, Gillbergcentrum Göteborgsuniversitet

Eva Elg
Specialpedagog, Bjuvs kommun

Kenth Hedevåg
Specialpedagog, handledare och föreläsare

Joanna Lundin
NPF-pedagog, Huddinge kommun

Astrid Frylmark
leg logoped, utbildare och föreläsare

Maja Lindqvist
Specialpedagog och gymnasielärare, ALSA Pedagogik

John Steinberg
Fil. dr. i pedagogik

Broschyr

Ladda ner fullständigt program här

Anmälan