Resultatinriktad skolutveckling 2018-02-13T13:40:15+00:00

Project Description

Resultatinriktad skolutveckling

21-22 mars 2018 – Citykonferensen Ingenjörshuset i Stockholm

Framgångsstrategier som når längre i utvecklingsarbetet mot högre måluppfyllelse

  • Hur gör skolor som ser resultat i sitt kvalitets-och utvecklingsarbete – forskning och praktiska strategier som fokuserar på rätt framgångsfaktorer
  • Bättre styrning i förändringsprocesserna som förnyar och ger förutsättningar för skolans uppdrag, stärker undervisningen och lärandet
  • Skapa mer resultat i utvecklingsarbetet – hur gå från arbetsorganisation mot utvecklingsorganisation?
  • Hur leda och organisera digital skolutveckling med möjligheter att stärka undervisningen och elevens lärande?
  • Leda lärares lärande – långsiktigt och systematiskt kollegialt lärande utifrån organisationens behov och resultat i
    undervisningen
  • Effektivitet och samsyn i hela styrkedjan – skapa tydlighet, engagemang där alla har möjlighet att påverka utvecklingsarbetet i rätt riktning
  • Systematik och strategier som följer upp och utvärderar effekterna av utvecklingsarbetet – gör vi rätt saker som leder till resultat?

Separat bokningsbar fördjupningseftermiddag den 22 mars

Systematisk uppföljning och utvärdering av skolans förbättringsarbete – strategier och metoder” under ledning av Gunnar Iselau, tidigare undervisningsråd vid Skolverkets utvärderingsavdelning och nu rådgivare ock konsult  Systematisk Skolutveckling AB.

Ta del av en inspirerande eftermiddag där du får vägledning och praktiska strategier för att granska och optimera ditt befintliga uppföljningssystem.

Datum

Konferens och fördjupning den 21-22 mars 2018

Pris

Konferens: 6995 kr
Före 23 februari: 5995 kr

Fördjupning: 2495 kr

Konferens + fördjupning: 9490 kr
Före 23 februari: 7990 kr
Före 26 januari: 6990 kr

Konferensanläggning

Citykonferensen Ingenjörshuset,
Malmskillnadsgatan 46, Stockholm

Talare och praktikfall

Jan Håkanson
Docent, Linneuniversitetet

Per Kornhall
Författare, konsult och forskare

Lars Thorin
Rektor och skolutvecklare, Jämtlands gymnasium/Vux, Bräcke kommun

Gunnar Iselau
Skolutvecklare och konsult, Systematisk Skolutveckling AB

Martin Dalenius
Rektor, Göteborgs stad

Anne Erefalk
Bitr. rektor, Göteborgs stad

Mats Burström
Kvalitetsledare, Örnsköldsviks kommun

Arja Holmstedt Svensson
Leg. lärare, rektor, skolområdeschef, skolchef, nationell projektledare, författare

Malin Frykman
Utvecklingsledare, Kungälvs kommun

Broschyr

Ladda ner fullständigt program här

Anmälan

Bokningsvillkor