NYTT TILLFÄLLE! Psykisk hälsa i skolan2018-12-06T22:38:38+00:00

Project Description

Psykisk hälsa i skolan

13-14 mars 2019 – Citykonferensen Ingenjörshuset, Stockholm

Förebyggande, hälsofrämjande och stärkande insatser för lärande och hälsa

  • Senaste forskningen kring barn och ungas psykiska ohälsa – vilka är orsakerna till att allt fler känner ångest, depression, press/stress och en känsla av att inte räcka till?
  • Skolans uppdrag för att stärka den psykiska hälsan och ge elever det stöd som de har rätt till – vad kan vi göra som har effekt?
  • Läroplanen, kunskapskrav och elevers psykiska hälsa – strukturer som hjälper och bättre möter elever som har svårt att nå målen
  • Elever som upplever skolrelaterad ångest – bemötande och insatser som förebygger och bryter ångestsituationer
  • Relationell kompetens och effektfulla samtal som berör psykiskt mående och ger eleverna verktyg att hantera livet och tackla motgångar
  • Hur utveckla förebyggande och hälsofrämjande strukturer i klassrummet som gynnar lärandet?
  • Hjärnans utveckling och hur elevers livsstil påverkar psykisk hälsa och inlärning
  • Praktisk samverkan där elevhälsans arbete och det pedagogiska arbetet förstärker varandra i det hälsofrämjande och förebyggande arbetet

Missa inte!

Separat bokningsbar fördjupningseftermiddag den 14 mars

Fysiskaktivitet som stärker den psykiska hälsan och elevens kunskapsinhämtning”   senaste forskningen och implementering i verksamheten.

Under ledning av Martin Lossman, lärare i idrott & hälsa samt ledarskap, får du del av den senaste forskningen om aktiva klassrum, hälsofrämjande skolutveckling och psykisk ohälsa utifrån bl a inspiration och resultat vid Naperville Senior High School utanför Chicago, USA.

Datum och pris

Konferens och fördjupning den 15-16 oktober 2018

Konferens: 6995 kr
Före 31 januari : 5995 kr

Fördjupning: 2495 kr

Konferens + fördjupning: 9490 kr
Före 28 februari: 7990 kr
Före 31 januari: 6990 kr

Konferensanläggning

Stockholm, Citykonferensen Ingenjörshuset

Malmskillnadsgatan 46 111 84 Stockholm

Talare och praktikfall

Martin Forster
legitimerad psykolog med lång erfarenhet av att arbeta med barn och unga inom socialtjänst och egen verksamhet. Han arbetar för närvarande med forskning och undervisning på Karolinska Institutet. Forskningen handlar om hur föräldrar och pedagoger kan bidra till att främja välmående hos barn och ungdomar.

Annelie Westlund
rådgivare på Specialpedagogiska skolmyndighetens resurscentrum för tal och språk.

Åke Pålshammar
senioruniversitetslektor i psykologi vid Uppsala universitet. Hans doktorsavhandling handlade om relationen hjärna och beteende för barn med bristande uthållighet (”grit”). Åke föreläser och skriver ofta populärt och humoristiskt om hälsa, stress, och mentala störningar. Ofta med ett utvecklingsperspektiv och för ex Utbildningsradion, Hjärnfonden och mängder av organisationer.

Annika Nilsson och Lena Winqvist
högstadielärare på Malmaskolan i Kolsva, Köpings kommun. I takt med att psykisk ohälsa ökar bland ungdomar i skolan idag behöver vi se över vår elevvård och vårt elevhälsoarbete. Vi måste skapa förutsättningar för alla elever att kunna lyckas i skolan, även när det är som tuffast. På Malmaskolan arbetar all personal som ett team med ett gemensamt mål, att alla elever genom rätt stöd och rätt anpassningar ska ges möjligheter att klara grundskolan.

Emelie Widman
fil.högstadielärare på Malmaskolan i Kolsva, Köpings kommun. I takt med att psykisk ohälsa ökar bland ungdomar i skolan idag behöver vi se över vår elevvård och vårt elevhälsoarbete. Vi måste skapa förutsättningar för alla elever att kunna lyckas i skolan, även när det är som tuffast. På Malmaskolan arbetar all personal som ett team med ett gemensamt mål, att alla elever genom rätt stöd och rätt anpassningar ska ges möjligheter att klara grundskolan.

Malin Gren Landell
legitimerad psykolog, psykoterapeut och med. dr. Hon har lett en statlig utredning om skolfrånvaro och skrivit böcker för skolan om att förebygga skolfrånvaro och psykisk ohälsa. Hon är involverad i internationellt närvarofrämjande arbete. Malin har länge arbetat inom barnpsykiatrin och har mött barn och ungdomar med psykisk ohälsa och deras föräldrar.

Elinor Kennerö Tonner
skolledare i Huddinge kommun och har sin bakgrund som grundskollärare, lärarfortbildare och handledare i förhållningssätt. Hon brinner för elever med behov av det lilla extra och arbetar aktivt med att skapa strukturer kring hur man kan planera och strukturera lärande, miljö och förhållningssätt, för att skapa en skola som är tillgänglig och likvärdig för ALLA elever. Hon föreläser över hela Sverige om värdegrund, förhållningssätt och om hur man kan skapa en skola där man planerar för elever i behov av det lilla extra först – och hur det bidrar till trygghet och tillgänglighet för alla elever, oavsett förutsättningar.

Rosaria Galanti
professor vid Karolinska Institutet, Kupolstudien

Broschyr

Ladda ner fullständigt program här

Anmälan

Bokningsvillkor